HK.dk logo

28. februar 2017

Stem ja til den bedste overenskomst i mange år

Igen har medlemmerne i de rigtige fagforeninger under LO givet os forhandlere musklerne til, at arbejdsgiverne har taget os alvorligt under overenskomstforhandlingerne. Det har sikret bedre løn- og arbejdsforhold for alle ansatte ude på virksomhederne.

I HK Privat Sydjylland var jeg sidste år med til at besøge over 80 virksomheder, hvor medarbejderne blev bedt om at skrive på et postkort, hvad der har betydning for dem i deres arbejdsliv. Jeg fik mere end 1000 svar tilbage. Det, der gik igen, var flere og bedre muligheder for børnefamilierne, uddannelse og seniorordninger. Desuden efterlyste vore tillidsrepræsentanter større sikkerhed i deres daglige arbejde med at sikre, at overenskomsterne blev efterlevet ude på arbejdspladserne. 

Skiftende regeringer har diskuteret bedre vilkår for forældre uden resultat. Igen er det fagbevægelsen, der leverer resultatet. Vi har nu et forlig, der giver fuld løn under de 13 ugers forældreorlov, som overenskomsten giver ret til. Nu har børnefamilierne en reel mulighed for at vælge, om det er far eller mor, der tager denne del af orloven. Vi har sammen med arbejdsgiverne givet dem det økonomiske grundlag til at vælge frit. 

Den nuværende regering vil tvinge os til at gå senere på pension, uanset om vi er nedslidte eller ej. Det forlig, vi nu har indgået med arbejdsgiverne, giver mulighed for, at den enkelte de sidste år inden pensionering kan vælge at bruge indbetalingerne til fritvalgsordningen og pension til fridage, og dermed have mulighed for at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. 

Skiftende regeringer har talt om det vigtige i at tage efteruddannelse. For Danmark skal have en veluddannet arbejdsstyrke. Men hvad sker der? Man indfører et omprioriteringsbidrag, der betyder at erhvervsskolerne skal spare 2% hvert år. Og efterfølgende indføres et fuldstændigt uforståeligt uddannelsesloft med store forringelser af efteruddannelsesmulighederne - og dermed en dårligere uddannet arbejdsstyrke. 

Igen er det arbejdsmarkedets parter, der kommer med løsningerne. Hvis vore medlemmer stemmer ja til urafstemningen, får de mulighed for at få 100% lønrefusion ved aftalt efteruddannelse. Igen har vi givet vore medlemmer en reel mulighed for frit at vælge, hvad de selv ønsker. De skal ikke tage stilling til efteruddannelse og dermed lønnedgang, nu kan de få både efteruddannelse og samme løn. Nu mangler vi kun at omprioriteringsbidraget og uddannelsesloftet bliver fjernet.

Her kan du se mange flere af de forbedringer, der er forhandlet hjem på Industriens Funktionæroverenskomst. Jeg kan som formand for HK Privat Sydjylland klart anbefale, at du stemmer ja. 

Jeg vil samtidig takke dig for, at du som medlem har givet mig og de andre LO-forhandlere de muskler, der skulle til for at få forhandlet den bedste overenskomst siden løn under barselsorloven blev indført i Industrioverenskomsten i 1997 og arbejdsmarkedspensionsordningerne i 1991.

Dine uorganiserede kollegaer har meget at takke dig for. Uden dig og dine organiserede kollegaers opbakning havde vi ikke opnået dette resultat. 

 

Overenskomst Privat

Henny Fiskbæk

Formand

HK Privat Sydjylland

Jeg har et broget CV med to erhvervsuddannelser og mange forskellige job i hotelbranchen, spedition og fagforening. Jeg brænder for, at ansatte skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det er ikke nogen selvfølge, har jeg lært gennem et langt arbejdsliv. Derfor er det pejlemærket for mit politiske virke i HK Privat Sydjylland.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem