HK.dk logo

28. marts 2017

Intet arbejdsmarked 4.0 uden at styrke den danske model

Hvis vi i Danmark skal have et velfungerende Arbejdsmarked 4.0, bliver det afgørende at styrke det danske flexicurity-system og den danske model.

Arbejdsgiverne skriger efter faglært arbejdskraft. Skiftende regeringer har talt om det vigtige i at tage uddannelse og efteruddannelse, for Danmark skal have en veluddannet arbejdsstyrke. Men i virkelighedens verden forhindrer de samme politikere muligheden. Som bestyrelsesmedlem på erhvervsskolerne i Ribe Grindsted, Sønderborg og Mommark, kan jeg se at de 2%, som alle erhvervsskoler skal spare hvert år frem til 2020, på sigt kan betyde lukning af erhvervsskolerne i de tyndt befolkede landsdele. Konsekvensen er, at mange unge vil stå uden uddannelse.

En analyse fra tænketanken CEVEA forventer at 800.000 jobs vil forsvinde i løbet af de næste 5-10 år på grund af automatisering. For langt de fleste bliver en uddannelse en forudsætning for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, men der vil ikke længere være nogen automatisk sammenhæng mellem at tage en bestemt uddannelse og at få en bestemt slags job og livsforløb. Fremover vil vi opleve, at fag forsvinder eller ændres til ukendelighed gennem automatisering, og langt flere vil blive nødt til at sadle om flere gange i løbet af et arbejdsliv.

Lønmodtagere skal også have del i øget velstand

Samtidig med at mange arbejdsopgaver vil blive automatiseret, skabes der også bedre konkurrenceevne for virksomhederne, øget salg og dermed fastholdelse eller skabelse af nye job. Det kræver dog, at der er stærke fagforeninger, der kan sikre, at de medfølgende produktivitetsstigninger også kommer lønmodtagerne til gavn, og at automatisering og digitalisering på den måde medfører velstandsstigninger for lønmodtagerne.

Udfordringen er den fremvoksende platformsøkonomi. Den kan blive en let måde at snige sig uden om sine forpligtelser som arbejdsgiver og skatteyder. Af samme årsag er det vigtigt, at lønmodtagere og arbejdsgivere står sammen om at sikre et effektivt skattesystem og et velorganiseret arbejdsmarked, så man i fællesskab sikrer finansieringen af fremtidens kompetente arbejdskraft, infrastruktur og velfærd. Ellers bliver globaliseringen og digitaliseringen blot en måde at undgå at bidrage til fællesskabet og en katalysator for øget ulighed. Her viser erfaringerne fra andre lande, at øget ulighed også medfører politisk ustabilitet.

Regeringen skal påtage sig sit ansvar

Den danske arbejdsmarkedsmodel har i mere end hundrede år dannet grundlag for en dynamisk tilpasning til en række store teknologiske og markedsmæssige forandringer. Over for de kommende års tilpasninger til den fjerde industrielle revolution bliver den danske model fortsat omdrejningspunktet for opretholdelse af økonomisk vækst og høj beskæftigelse. Arbejdsmarkedets parter får dermed en central rolle i at sikre fortsat fleksibilitet i omstillingen på arbejdspladserne under en tiltagende teknologisk tilpasning, Dette har vi taget de første skridt til i de netop afsluttede overenskomstforhandlinger. Her er der nu 100% løndækning ved aftalt efter- og videreuddannelse.

Nu mangler vi, at regeringen påtager sig deres del af ansvaret, og fører en arbejdsmarkedspolitik der sikrer et socialt sikkerhedsnet, kombineret med gode muligheder for uddannelse, som er rettet mod de kompetencer, der vil blive efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked. De kunne jo passende starte med at fjerner omprioriteringsbidraget, og sikre uddannelsesmulighederne i de tynd befolkede dele af Danmark.

Henny Fiskbæk

Formand

HK Privat Sydjylland

Jeg har et broget CV med to erhvervsuddannelser og mange forskellige job i hotelbranchen, spedition og fagforening. Jeg brænder for, at ansatte skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det er ikke nogen selvfølge, har jeg lært gennem et langt arbejdsliv. Derfor er det pejlemærket for mit politiske virke i HK Privat Sydjylland.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem