HK.dk logo

15. august 2017

Vi skal have flere til at efteruddanne sig

Efteruddannelse står højt på dagsordenen under de nye trepartsforhandlinger.

Der går ikke en dag, uden jeg kan læse i aviser eller høre i radio/TV, at virksomheder ikke kan få den kvalificerede arbejdskraft, de mangler. Dette står i skærende kontrast til det faktum, at der aldrig har været så få, der tager efter- og videreuddannelse. Samtidig har der aldrig været så mange penge til rådighed i voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet (VEU). Mere præcist var der ved udgangen af 2016 over 3,1 milliard kr. til rådighed for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

I perioden fra 2010-2015 er antallet af mennesker, der tager en efteruddannelse, dog faldet fra over 1 million årselever til under 600.000. Hvordan kan det være, når nu alle taler om, at opkvalificering er vigtig, hvis man vil sikre sig job i fremtiden?

Det handler blandt andet om, at mange virksomheder og lønmodtagere ikke er tilstrækkeligt motiverede til at bruge VEU-systemet i dag. Skal de blive det, kræver det blandt andet en bedre økonomi til uddannelserne, så kurser ikke aflyses på grund af for få tilmeldinger. Det kræver også bedre godtgørelse til medarbejderne i stedet for de 80% af dagpengene, man normalt kan få, og til virksomhederne, når deres medarbejdere er af sted.

VEU-systemet en grundlæggende del af den danske flexicurity-model. Det betyder, at vi i Danmark har tradition for, at lønmodtagerne i LO’s fagforeninger, arbejdsgiverne og regeringen med trepartsforhandlinger tager et fælles ansvar for dette.

Og nok har vi skruet et godt VEU-system sammen, hvor der er rig mulighed for kvalificeret videreuddannelse. Men vi bliver nødt til at sikre os, at den enkelte lønmodtager, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne kan få økonomien og hverdagen til at hænge sammen.

Der går trepartsforhandlinger i gang nu. Og som en del af LO-fagbevægelsen ser jeg med spænding frem mod oktober 2017, hvor parterne forventer at trepartsaftalen om voksen-, efter-, og videreuddannelse er på plads.

Modsat de gule fagforeninger er det problemstillinger som denne, vi i de rigtige fagforeninger med glæde tager ansvar for at finde en løsning på. For Danmarks, virksomhedernes og især lønmodtagernes skyld.

Privat Job og uddannelse

Henny Fiskbæk

Formand

HK Privat Sydjylland

Jeg har et broget CV med to erhvervsuddannelser og mange forskellige job i hotelbranchen, spedition og fagforening. Jeg brænder for, at ansatte skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det er ikke nogen selvfølge, har jeg lært gennem et langt arbejdsliv. Derfor er det pejlemærket for mit politiske virke i HK Privat Sydjylland.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem