Regeringen og Dansk Folkeparti – der praler af at være et arbejderparti - har indgået en skatteaftale for at begrænse udlændinges adgang til danske velfærdsydelser. Aftalen inde-bærer et krav om, at man har opholdt sig i Danmark, EU eller EØS i 7 ud af de sidste 8 år for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge.
Det betyder, at et mangeårigt medlem af HK’s A-kasse ikke kan tage arbejde i f.eks. USA i mere end et år og samtidig være sikker på at kunne få arbejdsløshedsdagpenge ved hjem-komst til Danmark.

Opholdskravet kan således forhindre mine medlemmer i at prøve lykken ved et arbejde i udlandet, da man fjerner det sikkerhedsnet, som vi igennem mange år har opbygget i Dan-mark. Hvis dette opholdskrav ikke bliver ændret, kan jeg få svært ved at opfordre mine med-lemmer til at finde arbejde i udlandet for at få nogle kompetencer, som vi her i landet kan få glæde af.

Opholdskravet vil også skabe problemer for de af HK’s medlemmer, som kommer fra udlan-det og får arbejde i Danmark, men f.eks. bliver fyret efter 5 år. I den periode har medlemmet betalt dansk skat og kontingent til a-kassen - men på grund af opholdskravet kan der ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge. Det vil være en bombe under rigtigt mange af de store virksomheders mulighed for at tiltrække specialister fra udlandet.

Det er meningen, at opholdskravet indfases gradvis i perioden 2019-2021, men der står også i aftaleteksten, at personer, der allerede har påbegyndt et dagpengeforløb, omfattes at æn-dringen, når de genindplaceres i dagpengesystemet. Således er dagpengeretten også i fare for de, der tidligere har opholdt sig en længere periode i udlandet.Hvis det bliver sådan, så vil det være en dybt urimelig konsekvens, da hele eksistensgrundlaget tages fra medlemmet.

Vil regeringen og DF virkelig tvinge danskerne til at blive hjemme i andedammen? Det er en ommer!

Artiklen er opdateret 15. februar 2018