Jeg var dybt skuffet, da den tidligere regering løb fra sit eget regeringsgrundlag og droppede at fremsætte et lovforslag om øremærket barsel til mænd. Jeg har hørt arbejdsgiverorganisationer og politikere sige, at der ikke skal lovgives. Det vil være at berøve familien friheden til selv at vælge, siger de.

Hvad er valget værd, når al nyere forskning viser, at mænd og kvinders indkomst stort set udvikler sig parallelt indtil fødslen af deres første barn, hvorefter kvinders arbejdsindkomst falder brat? Tallene viser, at fødslen af det første barn ”koster” moderen et fald i indtjeningen på ca. 30 procent i årene lige efter fødslen, hvilket hovedsagelig skyldes, at det er mødrene, der tager hovedparten af barselsorloven.

Et løntab, som mange kvinder aldrig indhenter - heller ikke når barnet er ældre, og moderen er tilbage i job igen.  Selv efter 10 år ligger kvindernes arbejdsindkomst stadig i gennemsnit ca. 20 procent under, hvad den ellers ville have været.

Bruttolønforskellen for kvinder og mænd på det private arbejdsmarked er i 2016 på 17,1%. Det på trods af, at kvinder i dag er næsten lige så meget på arbejdsmarkedet som mændene, og deres uddannelsesniveau tilmed er højere.

Jeg håber, at forslaget bliver stemt igennem. Det vil ikke kun give et markant løft af kvindernes løn, og på sigt flere kvindelige ledere, men også ligestilling til fædrene. De er vant til at tage del i opgaverne derhjemme på lige fod med kvinderne. De ønsker, at deres børn skal kalde på far, lige så ofte som de kalder på mor. Det kunne også få indflydelse på børnenes valg af uddannelse, så erhvervsuddannelserne blev et positivt tilvalg, når både far og mor er en aktiv del af børnenes opvækst.

Med disse ord ønsker jeg dig en god og solrig sommerferie med mange dejlige oplevelser, hvor du end tilbringer den.

GOD SOMMER.