Dagpengesystemet er blevet alt for ringe. Gennem de senere år han man har forkortet dagpengeperioden, strammet op på rådighedsbestemmelserne, og kompensationsgraden er faldet støt.

Der er kommet store huller i det sikkerhedsnet, der ellers burde være under os alle på arbejdsmarkedet, og det sætter sine spor. Jeg møder ofte ledige sydjyske medlemmer, der er kommet i klemme, fordi det økonomiske spring fra løn til dagpenge er blevet alt for stort. At blive ramt af ledighed er hårdt nok i sig selv, men når dagpengesystemet så svigter, bliver krisen næsten ubærlig.

I HK har vi bekæmpet udhulingen af dagpengesystemet med næb og kløer. Men trods regeringsskifte er der intet, der tyder på, at dagpengesystemet bliver forbedret i overskuelig fremtid.

Det har vi nu taget konsekvensen af i HK Privat. Fra 1. september er alle medlemmer omfattet af en kollektiv lønforsikring, som sikrer medlemmerne fornuftige økonomiske forhold, hvis de skulle blive opsagt.

Vi ville klart foretrække, at det ikke var nødvendigt med en sådan lønforsikring. Et sikkerhedsnet i form af et velfungerende dagpengesystem burde være en selvfølge i et velfærdssamfund. Men som det er nu, giver dagpengene simpelthen ikke den tryghed og sikkerhed, som vi mener, at vores medlemmer har fortjent