Forligsmanden har givet grønt lys, og urafstemningen om de fleste overenskomster på HK Privats område er i gang. Sektorbestyrelsen i HK Privat har mandag den 16. marts vedtaget at anbefale forligsskitsen.

Tidligere urafstemninger har været en blanding af elektronisk og fysisk afstemning, men Coronavirussen sætter et stort fodaftryk, og begrebet ”Det plejer vi” er udfordret. Rigtigt mange af vores tillidsrepræsentanter kan ikke gå rundt og bede kollegaerne om at afgive deres stemme via den app, der er lavet til formålet. For enten er de begrænset i deres bevægelsesfrihed ift. kontakt med kollegaerne, eller også er de hjemsendt, fordi deres arbejdsplads er helt eller delvist lukket ned.

I HK Privat Sydjylland havde vi planlagt flere aktiviteter med uddeling af morgen- eller eftermiddagsbrød på virksomheder i forbindelse med OK-afstemningen. Disse aktiviteter er også indstillet, for der er forbud mod at forsamles mere end 10 personer. I HK ønsker vi også at begrænse smittefaren mest muligt, så rigtigt mange af vores medarbejdere arbejder nu hjemmefra.

Det betyder, at denne afstemning vil være meget anderledes end ved tidligere overenskomster, da den hovedsageligt vil være digitalt baseret. Alle medlemmer fik i sidste uge tilsendt en testmail. På den måde minimerede vi risikoen for, at den urafstemningsmail, vi sender, vil havne i jeres spammail.

Jeg kunne med glæde konstatere, at 47% åbnede testmailen, og det siger mig, at OK20 er vigtig for vores medlemmer, og at vi har en reel mulighed for at opnå en høj stemmeprocent. Det er supervigtigt, at så mange som muligt stemmer, for det er dem, der stemmer, som bestemmer.

HUSK din stemme kan være afgørende for, om denne overenskomst bliver vedtaget eller forkastet. Lad ikke COVID-19 vinde over medlemsdemokratiet.