For første gang nogensinde har over 67% af HK Privat Sydjyllands medlemmer stemt og 94,5% af dem har sagt ja til de klare forbedringer, der er opnået i OK20. Det betyder, at 4418 af HK Privat Sydjyllands medlemmer har afgivet deres stemme. Et fantastisk resultat, der ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet.

4418 gange tak til alle jer, der har stemt og dermed støttet op om Den danske model og de demokratiske rettigheder, den er garant for. I sidste ende er det nemlig jer, der beslutter, om en overenskomst er god nok ved at stemme ja, eller ved med et kryds i nej-feltet at tilkendegive, at det er en ommer. Jeres indsats er den byggesten, de fremtidige resultater hviler på. Det er jer, der stemmer, som former fremtidens arbejdsmarked og er en forudsætning for, at Den danske model fungerer. Jeg synes, resultatet med al tydelighed viser, at Den danske model lever i bedste velgående på trods af, at mange gennem tiden har forsøgt at lægge den i graven eller sende den på pension ved at kalde den både forældet og utidssvarende.

Mange talte om, at forhandlingerne skulle sættes på pause, da Coronakrisen brød ud. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at vi skulle fortsætte, og det er jeg heller ikke i dag. Som nogle måske husker, var der bestemt ikke tale om et gennembrudsforlig, der var præget af krisestemning. Tværtimod tog vi udgangspunkt i et flerårigt solidt økonomisk opsving, og derfor tvivlede jeg ikke på, at forhandlingerne om de resterende områder skulle fortsætte.

Ingen af os kunne i starten af marts vide, hvornår Coronakrisen ville stoppe, og det ved vi for så vidt stadig ikke. Men det var altafgørende for mig, at vi ikke efter en historisk krise skulle stå og diskutere, hvordan arbejdsforholdene skulle være for den kommende periode. Det ville være et ringere udgangspunkt.

Nu har vi nogle rigtig gode aftaler, der gælder de næste tre år. Aftaler, jeg er overbevist om ikke havde været mulige at indgå, hvis vi havde sat forhandlingerne på pause.

Men desværre får vi ikke mulighed for at fejre OK20 og Den danske model den 1. maj i år. På grund af Coronavirus er det frem til den 10. maj forbudt at samle sig mere end 10 personer.

Kun én eneste gang i sin 130-årige historie er dagen blevet helt aflyst. Nemlig foråret 1940, da Danmark lige var blevet besat af Tyskland. Men lige så lidt som en besættelse kunne, så kan en virus heller ikke knægte den danske model. Så den 1. maj i år inviterer Fagbevægelsens Hovedorganisation alle til et brag af en digital 1. maj 2020. En times Facebook-live udsendelse med direkte tale af bl.a. formand for FH Lizette Risgaard. Statsminister Mette Frederiksen er også inviteret til at tale, og vi håber, det kan passes ind i hendes travle program.

Desuden vil der være live-fællessang med bl.a. Pernille Rosendahl, Katinka, Magtens Korridorer, Peter Sommer og mange flere.

Vi ses i Cyberspace!