Det er en historisk 1. maj i år. Jeg tror ikke, nogen selv i deres værste mareridt havde forestillet sig, at vores 1. maj i år skulle holdes i skyggen af en virus, der har udløst den største krise siden 2. verdenskrig. En krise, der uden tvivl vil trække dybe spor både hos os som mennesker og i den finansielle verden.

I fagbevægelsen er vi vores ansvar bevidst. Vi ønsker at bidrage til at løfte de udfordringer, Danmark står overfor. I starten af Coronakrisen beviste den danske model igen sit værd, da FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) sammen med politikere og arbejdsgivere tog ansvar for at etablere hjælpepakker og indgå i drøftelser med henblik på bedst muligt at redde Danmark gennem krisen. I modsætning til de gule såkaldte fagforeninger tager vi nemlig ikke kun ansvar for egne medlemmer, men for samfundet som helhed.

Jeg synes, resultatet med al tydelighed viser, at den danske model lever i bedste velgående på trods af, at mange gennem tiden har forsøgt at lægge den i graven eller sende den på pension ved at kalde den både forældet og utidssvarende. En model der udspringer af, at vi tror på et samfund, hvor den enkelte får lov og mulighed for at bidrage til fællesskabet. En model hvor solidaritet binder os sammen. Vi tror ikke på begrebet ”noget for noget”, nej, vores pejlemærke er, at vi hver dag gør ”noget for nogen”.

Vi er med ved bordet, når regeringen drøfter myndighedskontrol og branchespecifikke vejledninger om forebyggelse af Coronasmitte i alle relevante brancher, herunder de liberale erhverv, hvor mange af HK Privats medlemmer er ansat på f.eks. tandklinikker. Allerede nu forventer jeg, at den øgede myndighedskontrol også indebærer, at Arbejdstilsynet rykker hurtigt ud på de arbejdspladser, hvor medarbejderne oplever, at der tages utilstrækkeligt hånd om deres sikkerhed og sundhed. Det er helt afgørende, at Arbejdstilsynet kommer mere på banen, og jeg er utroligt tilfreds med, at der nu lægges op til at slå hårdt ned og give påbud, når der sker alvorlige overtrædelser af de retningslinjer, der handler om at beskytte medarbejderne mod smitte. Det er ikke et øjeblik for tidligt.

Vi må dog ikke lade Coronakrisen overskygge, at der lige er blevet forhandlet en hamrende god overenskomst hjem på det private område. OK20 blev ikke sat på hold – heldigvis. For der kommer en hverdag efter Corona. Og nu skal vi ikke efter en historisk krise stå og diskutere med arbejdsgiverne om, hvordan arbejdsforholdene skal være. De er fastlagt for de næste 3 år.

En stemmerekord er kommet i hus ved hjælp af aktive tillidsrepræsentanter, rundringninger til medlemmerne og aktiv dialog på sociale medier. For første gang nogensinde har over 67% af HK Privat Sydjyllands medlemmer stemt og 94,5% af dem har sagt ja til de klare forbedringer, der er opnået i OK20. Et fantastisk resultat, der ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet.

Tak til alle jer, der har stemt og dermed støttet op om den danske model og de demokratiske rettigheder, den er garant for. I sidste ende er det nemlig jer, der beslutter, om en overenskomst er god nok ved at stemme ja, eller ved med et kryds i nej-feltet at tilkendegive, at det er en ommer. Jeres indsats er den byggesten, de fremtidige resultater hviler på. Det er jer, der stemmer, som former fremtidens arbejdsmarked og er en forudsætning for, at den danske model fungerer.

I min optik er OK20 en af de mest perspektivrige overenskomstfornyelser siden arbejdsmarkedspensionerne kom til i begyndelsen af 90’erne. Med ret til fuld løn under forældreorlov i samlet 16 uger, hvoraf de 8 uger er øremærket til den anden forælder, er der endelig taget hul på ligestillingsproblematikken i Danmark. Interne undersøgelser i HK viser, at 60 procent af mændene gerne vil bruge længere tid på barsel end i dag. Især mænd i alderen 30-40 år ønsker bedre rettigheder for fædre.

Mulighed for aftalt uddannelse med 100 procents løndækning er ikke længere en forsøgsordning, men en ret i overenskomsten. Desuden er det nu også muligt at tage op til 5 ugers uddannelse, når man er fratrådt. Kombineret med en ændring af beskæftigelsesindsatsen, der ikke blot handler om at få flere hurtigt i arbejde, men at flere får de kompetencer der efterspørges, kan denne ret bidrage til vækst og velfærd i Danmark. Hvilket er pinedød nødvendigt med det fremtidsscenarie økonomer sætter os i udsigt.

Forhøjelsen af fritvalgskontoen til 7% over de næste tre år giver den enkelte større frihed til at indrette eget arbejdsliv, så det passer med børn og seniortilværelse. Nu kan den enkelte i højere grad selv vælge, hvordan man vil bruge overenskomstens rettigheder, så de passer til det sted, hvor man befinder sig i sit arbejdsliv.

Vi kan ikke fejre 1. maj i dag, som vi plejer. På grund af Coronavirus er det frem til den 10. maj forbudt at samle sig mere end 10 personer.  Kun en gang tidligere siden 1889 er det sket, at vi ikke kunne stå skulder ved skulder i store forsamlinger og fejre 1. maj. Det var i 1940, da Danmark lige var blevet besat af tyskerne. Men lige så lidt som en besættelse kunne, så kan en virus heller ikke knægte den danske model.

Så Fagbevægelsens Hovedorganisation inviterer alle til et brag af en digital 1. maj 2020. Fra kl. 10:00 er der en times Facebook-live udsendelse med direkte tale af bl.a. formand for FH Lizette Risgaard, statsminister Mette Frederiksen, og en sej tillidsrepræsentant Julie Bæk fra NRGi, Horsens og næstformand i HK Privat Sydjylland. Desuden vil der være live-fællessang med bl.a. Pernille Rosendahl, Katinka, Magtens Korridorer, Peter Sommer og mange flere.

God 1. maj – Sammen, hver for sig.