Der er droner og robotter på vej mod det sydjyske. Som man kunne læse i JV den 25.10, er Sønderborg blevet regional satellit i en stor national satsning, som i de kommende år skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder. Det handler om at udvikle og gøre bedre brug af robot- og droneteknologien, og bag projektet står bl.a. forskningsministeriet.

Bitten og Mads Clausens Fond har sponsoreret en million kroner over to år til formålet, og Danfoss vil i fremtiden arbejde tættere sammen med de mange lokale virksomheder, der udvikler og producerer robotter, droner og automatiserings-løsninger.

Et stort og velment tillykke til Sønderborg. Dog vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at det ikke er nok at få tildelt en regional klyngestatus, hvis uddannelsesniveauet på de virksomheder, som klyngerne skal samarbejde med, ikke følger med. Det kan kun være i virksomhedernes interesse at have medarbejdere, der er up-to-date med ny teknologi.

Jeg kan derfor undre mig over, at meget få virksomheder bruger overenskomsternes mulighed for at sende deres medarbejdere på aftalt uddannelse. Ja, nogle virksomheder skriver sågar HK’erne ud af overenskomsten og sætter dem på individuelle kontrakter. Dermed fraskriver de vores medlemmer mulighed for at få fuld løn betalt af fondene under den efteruddannelse, der er pinedød nødvendig, hvis de skal gøre sig håb om at fastholde deres værdi på et arbejdsmarked, der forandrer sig hurtigere, end jeg kan nå at sige robot- og droneteknologi.