HK.dk logo

07. april 2015

Sektorgeneralforsamling – med beretning om 2014/2015

Den 24. marts holdt vi sektorgeneralforsamling i HK Handel Midt – sammen med vores kolleger i Privat. Vi så sammen tilbage på et aktivt 2014 med mange opgaver og oplevelser, og vi så frem mod et 2015, der allerede er godt i gang.Her er et par af højdepunkterne fra den formandsberetning, jeg aflagde – sammen med Lone Thomhav, der er sektorformand for HK Privat Midt.

DOF – det handler om dig
Jeg tør godt sige, at de fleste tillidsvalgte og medarbejdere i både Handel og Privat er ved at have idéen om den organiserende fagforening så meget inde under huden, at det føles som den naturligste måde at arbejde på. Det er både rigtigt og vigtigt, da det handler om dig som medlem – og om værdien af dit medlemskab og af det styrkede fællesskab på arbejdspladsen.
Vi er overbeviste om, at DOF er vejen frem i forhold til at fastholde vores nuværende medlemmer og samtidig få nye i folden. 

I Handel arbejder vi bl.a. med følgende DOF-mål:
Generelt arbejder vi på at få større overenskomstdækning i alle brancher. I Handel har vi aktuelt 125 virksomheder, hvor vi vil kunne rejse OK-krav, såfremt vi får organiseret mindst halvdelen af medarbejderne. Vi arbejder samtidig på at få medlemmer til at vælge tillidsrepræsentanter de steder, hvor betingelserne gør det er muligt.

ARBEJDSMILJØ – fokus i 2015
Hovedbestyrelsen besluttede i september sidste år, at HK skal lave en målrettet indsats i forhold til arbejdsmiljø. Derfor er 2015 udnævnt til at være året, hvor vi vil have særlig fokus på arbejdsmiljøet. Vi starter for alvor op den 28. april, der er den Internationale arbejdsmiljødag.

Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er vigtigt, men når der især bliver fokus på det psykiske arbejdsmiljø, er det ud fra en betragtning om, at hvis der er et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen, er det nemmere at få styr på nogle af de fysiske udfordringer. For der vil ganske enkelt være skabt et miljø, hvor man kan tale om tingene.

”Hvad kan du selv gøre på din arbejdsplads?”, bliver én tilgang til indsatsen, fordi du selv kan gøre en stor forskel i forhold til at styrke arbejdsmiljøet på din egen arbejdsplads. HK står klar med råd og vejledning om de muligheder, du har.

I HK Midt vil vi selvfølgelig gøre brug af de landsdækkende indsatser der vil blive igangsat i løbet af det kommende år på arbejdsmiljøområdet – bl.a. markedsføring af en stærkere profil på arbejdsmiljøområdet, oprettelse af arbejdsmiljømail/telefonlinie, værktøjer/indsatser til medlemmer på arbejdspladserne og temaarrangementer om psykisk arbejdsmiljø

Sidste år lavede vi en stressundersøgelse blandt vores medlemmer i HK Midt. Den viste nogle ganske alarmerende resultater. Næsten 67% af de adspurgte har oplevet, at kolleger har været væk fra arbejdspladsen pga. stress. Information omkring stress og stresshåndtering vil helt givet indgå i vores indsats på arbejdsmiljøområdet, og vi planlægger bl.a. en større oplysningskampagne i løbet af året. 
Allerede nu har vi bl.a. planlagt et arrangement den 28/4-15 for AMR’er med bl.a. Freddy Meyer, som på en underholdende og inspirerende måde zoomer ind på betydning af arbejdsglæde og arbejdsmiljø med humor og ironi. 

Derudover planlægger de fire sektorer i fællesskab en dag i arbejdsmiljøets tegn. Det bliver i uge 43, nemlig den 21. oktober. Der vil komme information på et senere tidspunkt.

TILLIDSVALGTE TR/AMR – en vigtig rolle
Vi vil rigtig gerne vores tillidsvalgte, da de er én af grundpillerne i hele vores organisation. I begge sektorer lægger vi stor vægt på at få uddannet alle, da det bl.a. vil styrke deres mulighed for indflydelse på arbejdspladsen. Vi har i Handel lavet en særlig grunduddannelse for vores tillidsvalgte, som tager udgangspunkt i organisering. Uddannelsen afsluttes med en individuel opgave, der skal løses ude på arbejdspladsen, som den lokale kontaktperson i afdelingen følger op på. 

POLITISK INDFLYDELSE – din og vores dagsorden
Erhvervsskolereformen – kvalitetsuddannelser på detailområdet
I HK har vi i 2014 brugt en del tid på den nye erhvervsskolereform, der træder i kraft den 1. aug. 2015. Vi har haft fokus på at højne grundfagsniveauerne og på at sikre, at butiks- og handelsuddannelsen udbydes med EUX. Det er den nye erhvervsuddannelse med gymnasiale fag, der giver studiekompetence efter 2 år, så man har mulighed for at læse videre. På den nye EUD, som svarer til den gl. HG, vil grundforløbet blive afkortet med et år samtidig med at kravene øges, og man skal have mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik fra folkeskolen. 

Den største udfordring for fremtidige erhvervsskoleelever vil blive at finde en praktikplads, hvor eleverne kan færdiggøre deres uddannelse. Der har desværre været en tilbagegang i antal af uddannelsesaftaler, hvilket har medført at flere har måtte benytte muligheden for skolepraktik. Det er vigtigt, at vi fra HK’s side får italesat overfor virksomhederne, at de har et medansvar for at uddanne unge mennesker til erhvervslivet fremover.

Dagpengereformen – der skal gøres noget!
HK deltager løbende i arbejdet i dagpengekommisionen via LO, og der er drøftelser med embedsmænd og de forskellige politiske partier på Christiansborg.
Vores hovedfokusområder er stadig at kæmpe for, at…:
- uddannelse skal forlænge dagpengeperioden
- løntilskud og jobrotation skal tælle med i genoptjeningen af dagpengeretten
- genoptjeningskravet skal føres tilbage til de 26 uger

Beskæftigelsesreformen – indsats for ledige
HK er repræsenteret i alle nye RAR (regionale arbejdsmarkeds råd), hvor vi vil gøre alt for at få skabt en indsats, der er med til at bringe ledige hurtigt tilbage i job eller uddannelse.

Lukkelov/helligdagslov – vi vil bremse dispensationsmuligheden
HK handel kæmper for at bremse dispensationsmuligheden for at holde åbent på helligdage ved særlige lokale lejligheder. Der har været lavet høringssvar, presseindsats og en undersøgelse blandt medlemmer om konsekvenserne, hvor 746 besvarelser er modtaget. Resultatet vil blive fremsat i Folketinget her i foråret.

UDDANNELSE – gør os attraktive på arbejdsmarkedet
Uddannelse og efteruddannelse er et vigtigt emne i vores arbejdsliv. Vi skal som medarbejdere i virksomhederne hele tiden sørge for, at vi er attraktive på arbejdsmarkedet.
Min påstand er, at hvis vi ikke sørger for at være attraktive for nabovirksomheden – så kan det ende med, at vi måske heller ikke er attraktive for den virksomhed, vi er ansat i på nuværende tidspunkt.

Derfor kan det ikke siges tit nok…:
- gør brug af de uddannelsestilbud der findes
- gør brug af kompetencefondene i overenskomsterne

Vores faglige medarbejdere er meget gerne behjælpelige, hvis I ønsker et specifikt tiltag på lige netop jeres arbejdsplads.

På Coops Nonfood lager her i Odense har indtil videre ti medarbejdere udnyttet muligheden for at komme på uddannelse via kompetencefonden.

De har taget en række meget forskellige fag, der bl.a. rækker fra personalejura og mindfulness til excel, truckcertificat, koordinatorudd., datamodulering og NLP.
På Harald Nyborg har de ligeledes haft en vejleder fra Tietgenskolen ude og kompetenceafklare medarbejderne. Flere har benyttet sig af muligheden for at uddanne sig inden for forskellige emner. 

FREMTIDEN – HK’s medlemmer skaber vækst og velfærd
Det er vigtigt, at vi fortsat sætter fokus på overenskomsternes betydning og det unikke ved den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler arbejdsforhold for medarbejdere på mange danske virksomheder.

Set i lyset af de seneste begivenheder omkring f.eks. Ryanair, Norwegien og SAS er det en af vores fornemmeste opgave at kæmpe for, at så mange af vores medlemmer bliver dækket af overenskomster, der sikrer ordentlige arbejdsforhold.

Derudover skal vi kæmpe for, at flere af vores medlemmer har mulighed for at få et fuldtidsjob også i detailhandlen, hvor mange kæder desværre har en tendens til at afskedige de fastansatte og fuldtidsansatte medarbejdere til fordel for unge, deltidsansatte, der ikke har i sinde at gøre detailhandlen til deres varige levevej. For dem er det samtidig heller ikke vigtigt at være organiserede og i det hele taget at engagere sig i deres egne arbejdsforhold og overenskomst. Det er problematisk og gør det nødvendigt, at vi bliver endnu mere synlige og hele tiden søger dialog og indflydelse.

Et andet emne, vi i Handel skal være meget opmærksomme på, er brugen af praktikanter og løntilskudsjobbere samt jobrotationsmedarbejdere. Disse ordninger bliver temmeligt flittigt brugt, og loven giver mulighed for en urimelig udnyttelse af ordningen fra arbejdsgivernes side. Ikke mindst fordi antallet af tilskudsjobbere gøres op i ansatte og ikke i fuldtidsansættelser.

HKs medlemmer arbejder hver dag på at skabe vækst og velfærd i Danmark. Vi arbejder som kontoransatte, hr-medarbejdere, butiksassistenter, laboranter, it-medarbejdere, grafikere og meget andet. Vi er ufaglærte, faglærte og højt uddannede, og vi er ansatte i både den private og offentlige sektor. HKs medlemmer er med til at udvikle og afprøve ny teknologi og går forrest, når nye arbejdsgange skal indføres. Det er os, der binder arbejdspladserne sammen og får dem til at fungere.

Tak til tillidsvalgte
HK Midt vil gerne takke alle vore tillidsvalgte, der er med til at varetage en opgave eller bestyrelsespost i HK Midts interesser. Tak for det store arbejde, der er ydet i det forgangne år. Et uvurderligt bidrag, der i den grad gør en forskel for alle medlemmer. 


Her kan du se en skriftlig udgave af denne beretning, hvor der også er forskellige materialer med (bl.a. eksempler på synspunkter fra HK Handel Midt).
Handel
Pia Thurøe - HK fagforening

Pia Thurøe

Sektorformand

HK Handel Midt

HK Handel Midt har medlemmer, der arbejder i butik, inden for engros, på kontor, som merchere, som sælgere, med elektronisk handel og meget andet. 

Det er deres vilkår på arbejdspladsen jeg interesserer mig for, og arbejder med. Det er også det, min blog primært vil handle om.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk