Med Corona-brillerne på giver det bestemt mening, at vi som kunder bærer mundbind e.l., når vi handler. Til gengæld kan jeg godt følge de butiksansatte, der er bekymrede for deres helbred og velbefindende, når de på en 10 timers vagt skal knokle rundt for at sikre (daglig)varer til danskerne. Jeg er klar over, at en række andre faggrupper længe har arbejdet med mundbind, men personligt er jeg mest bekymret for det tunge og fysisk krævende butiksarbejde, der nu skal udføres med maske på.

 

For udover de faste pauser, der er aftalt og krav på, så bør der også indføres mundbindspauser, hvor alle ansatte får en fem-ti minutters pause hver time, hvor de kan holde pause uden mundbind. 

 

Hvis kravet om mundbind eller visir til butiksansatte fastholdes, så kan jeg kun opfordre til, at kravet bliver suppleret med nogle klare retningslinier for, hvordan butiksansatte skal arbejde med mundbind/visirer på og ikke mindst, hvordan de skal holde deres pauser – og hvor tit.

For udover de faste pauser, der er aftalt og krav på, så bør der også indføres mundbindspauser, hvor alle ansatte får en fem-ti minutters pause hver time, hvor de kan holde pause uden mundbind. Det var også en mulighed at ændre vagtrytmerne, så de ansatte ikke har for mange af de i forvejen meget lange arbejdsdage. Der skal helt bogstaveligt lægges (mundbindsfri) luft ind i pause- og vagtplanlægningen!

 

Har de butiksansatte ikke sparet en masse Corona-goodwill sammen, som de kan få udbetalt nu, hvor der er brug for, at vi tager lidt hensyn til dem og deres arbejdsmiljø – samtidig med, at vi selvfølgelig stadig er Covid19-ansvarlige?

 

Jeg håber på stor lydhørhed fra medborgere, arbejdsgivere og politikere for disse overvejelser. For i det barske Corona-år 2020 har de butiksansatte fra dag 1 stået allerforrest. De har i den grad holdt hjulene kørende og danskerne med mad og varer, selvom virussen hele tiden har været en truende skygge over deres arbejdsliv. Har de butiksansatte ikke sparet en masse Corona-goodwill sammen, som de kan få udbetalt nu, hvor der er brug for, at vi tager lidt hensyn til dem og deres arbejdsmiljø – samtidig med, at vi selvfølgelig stadig er Covid19-ansvarlige?