Det er fem år siden, at reformen for førtidspension og fleksjob trådte i kraft. Intentionerne med reformen var gode, men det har mange steder knebet med implementeringen. 
 
Loven har trængt til en præcisering. Blandt andet fordi, der har været mulighed for alt for stor kommunal variation i, hvordan loven skal tolkes. Dertil kommer, at Ankestyrelsen har anlagt en meget stram fortolkning af lovteksten, som ikke er kommet borgeren til gode og ikke har sikret borgerens retssikkerhed.
 
Nu har et bredt flertal i Folketinget vedtaget et lovforslag, der præciserer reglerne om førtidspension og ressourceforløb. Med de nye regler er det præciseret, at kommunerne i nogle tilfælde godt kan give borgere en førtidspension, uden borgerne først har været i ressourceforløb. Det er også gjort klart, at det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunerne kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgerne kan udvikle arbejdsevnen.

 

Skilt, hvorpå der står førtidspension

 
Som formand for HK MidtVest hilser jeg ændringerne velkomne og håber, at de vil føre til en forbedring af forholdene for de mange berørte borgere. Justeringerne giver dog kun minimale ændringer af loven om førtidspension og ressourceforløb, og i HK er målet fortsat markante ændringer, så lovgivningen igen kommer til at afspejle værdighed for de mange tusinde, som har mistet arbejdsevnen.
 
Vi skal sikre retssikkerheden for de mange, der er ramt af sygdom eller ulykke, og derfor ikke kan arbejde. 
Loven skal ændres, så borgerne ikke bliver 100 procent modregnet i deres løbende forsikringsydelser fra eksempelvis pensioner, og så skal vi fremover sikre, at borgerne reelt fastholdes på arbejdsmarkedet, ikke udstødes, som mange oplever det i dag.
 
Derfor mødes HK Danmark tirsdag 12. juni 2018 med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om den samlede evaluering af reformen om førtidspension og fleksjob. I alt har beskæftigelsesministeren indkaldt 19 centrale organisationer på området til dialogmødet.
 
HK Danmark er en del af VærdigReform, hvor 63 organisationer, er gået sammen om seks forslag til at forbedre reformen for førtidspension og fleksjob fra 2013.
 
De seks forslag er:
 
Er arbejdsevnen nedsat til syv timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav. 

 

Ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på fem år. Hvis kommunen ikke har kunnet afklare borgeren inden for fem år, skal borgeren have et retskrav til at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. 

 

Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

 

Adgangen til fastholdelsesfleksjob skal lettes - herunder skal kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår afskaffes. 

 

Ressourceforløbsydelsen skal være på sygedagpengeniveau, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne. 

 

Ved ansættelse i fleksjob skal løn- og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden efter de kollektive overenskomster, på et sammenlignelig ansættelsesområde.
 
Artiklen er opdateret 11. juni 2018