Det er seks ministre, der har nedsat det nationale stresspanel, der skal mødes til fire temamøder, der hvert skal munde ud i tre løsningsforslag, altså 12 forslag i alt. 
 
Panelet består af 11 eksperter, som de kommende måneder skal diskutere emner som kort- og langvarig stress, stresshåndtering, forebyggelse, work/life-balance, sociale medier og perfekthedskulturen blandt unge.
 
Baggrunden er, at hele 25 procent af danskerne ifølge den seneste Nationale Sundhedsprofil var stressede i 2017. Det er en stigning fra 21 procent i 2010. Og hele 41 procent af de unge kvinder mellem 16 og 24 år følte sig stressede. 

 

Computer med stress og relax tast

 
Som afdelingsformand for HK MidtVest er jeg helt enig i, at der skal gøres noget for at dæmme op for det voksende samfundsproblem, og jeg er spændt på at se, hvilke forslag panelet kommer med.
 
I HK ser vi desværre rigtig mange medlemmer blive ramt af stress. Nogle må melde sig syge i kort tid, andre i lang tid. Og der er medlemmer, der bliver så hårdt ramt, at de kun kan varetage et job som fleksjobbere. Nogle kommer slet ikke tilbage på arbejdsmarkedet igen.
 
Så der er god grund til at forebygge stress eller reagere tidligt på stresssignaler hos sig selv, en medarbejder eller en kollega, så situationen ikke udvikler sig og bliver skadelig for den enkelte.
 
Vores erfaring er, at stress viser sig individuelt men skal forebygges og håndteres i fællesskab på arbejdspladsen. 
 
Så udviser en kollega signaler på stress, eller føler du dig selv stresset, så tag fat i din leder, HR, din AMR (arbejdsmiljørepræsentant) eller TR (tillidsrepræsentant) eller en kollega, du snakker godt med.
 
Gå ind på hk.dk/stress og se meget mere om stress – du kan eksempelvis tage HK’s stresstest og teste dig selv.
 
Artiklen er opdateret 09. juli 2018