Trivsel er vigtigt – både i privatlivet men også på jobbet. Hvordan kan vi sikre et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen gennem arbejdsmiljørepræsentanten? Sådan lyder det overordnede spørgsmål, når Fagbevægelsens Hovedorganisation skyder kampagnen ArbejdsMiljøRepræsentantåret 2019 (AMR 19) i gang. Regeringens ekspertudvalg på arbejdsmiljøområdet har givet 18 anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø i Danmark. I HK vil vi i 2019 have fokus på:
 
Flere ressourcer til Arbejdstilsynet, en styrkelse af de fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA støtter arbejdspladserne med information og vejledning om arbejdsmiljø ved blandt andet at lave vejledninger, konferencer og uddannelse), rådgivning til mindre virksomheder, og sidst men ikke mindst en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som vil sikre, at vi kan få anerkendt flere arbejdsskadesager om det psykiske arbejdsmiljø.

 

Bogstaver, der danner ordene Are you okay?

 
Vi ser fortsat mange medlemmer gå ned med stress på grund af for stort arbejdspres. Nogle kommer tilbage i job. Men der er også nogle, som aldrig kommer tilbage på arbejdsmarkedet, og her kan det undre, at de ikke kan få erstatning for den skade, de har lidt, mens de har passet deres arbejde.
 
HK MidtVest har i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest udviklet en Trivselskoordinatoruddannelse. 24 interesserede mødte i december frem til infomøde, og jeg håber, at mange vil melde sig til uddannelsen, så der kan blive endnu større fokus på trivsel på arbejdspladserne.
 
I øjeblikket er der fremgang på arbejdsmarkedet, også i det midt- og vestjyske. Det skaber tryghed for mange, men der er stadig HK’ere, der oplever at stå uden for. Og for dem er der ingen tryghed, for dagpengene bliver mindre værd år for år frem mod 2025. Det sikkerhedsnet, der skal favne os, er skrøbeligt. Resultatet? Det bliver mere utrygt at miste sit arbejde. Det er alvorligt for den enkelte – men også for Danmark.
 
Derfor bakker vi i HK op om LO-kampagnen Styrk dagpengene. Forringelserne af dagpengene skal stoppe. Lad i stedet dagpengene følge udviklingen i lønnen. Lad os sikre, at dagpengene bliver ved med at have samme værdi fremover.
 
Tilbagetrækningsreformen optager mig også. Her er spørgsmålet, om det nuværende ”one size fits all”-system skal afløses af en model, så folk, der har et hårdt arbejdsliv, kan trække sig tilbage fra jobbet tidligere end i dag. HK’ere arbejder ikke på samme måde fysisk hårdt som eksempelvis en murer. Men det kan godt være belastende for arme og skuldre at sidde ved kassen i et supermarked, og det psykiske arbejdsmiljø kan også trække hårde veksler på medarbejderne. Psykisk nedslidning er også nedslidning. Så ja, set fra min stol skal der være mulighed for at trække sig tidligere tilbage fra jobbet for de, der ikke er i stand til længere at arbejde.
 
Til slut vil jeg udtrykke ønske om, at den nye hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som LO og FTF 1. januar 2019 blev lagt sammen til, kommer godt i gang. Meningen er, at der i løbet af to år skal etableres lokale sektioner. I HK MidtVest ser vi frem til samarbejdet og håber, at mange af de lokale faglige organisationer vælger at melde sig ind.
 
Godt nytår!
Artiklen er opdateret 02. januar 2019

DIN STEMME BLIVER HØRT

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.