Kvindernes sidste arbejdsdag
I 1976 fik Danmark lov om ligeløn. Det er 43 år siden, men målet er ikke nået endnu. 
Skal vi for alvor gøre noget ved det , så skal der ny lovgivning til. 
Ellers har ligelønnen meget lange udsigter. Det vil være absurd, hvis vores børns eller børnebørns generationer på arbejdsmarkedet skal arve uligelønnen.

I England har de fået en lov, der pålægger arbejdspladser med flere end 250 ansatte at offentliggøre seks bestemte nøgletal for de ansatte kvinders og mænds løn – herunder forskellen på dem. Derudover skal virksomhederne forklare hvorfor, der er forskel, og hvad man vil gøre for at nedbringe den. Det kunne jeg godt tænke mig at se her også.
Det ville være relativt nemt at starte med at stille krav om offentlige, kønsopdelte lønstatistikker. 

Barselsorloven er et andet område, som vil kunne sætte fart på udligningen. Far skal mere hjem på barsel – og mor tidligere tilbage på job. I både Sverige og Norge tager mere end dobbelt så mange fædre barselsorlov. I denne sammenhæng er det derfor positivt, at et EU-direktiv om øremærket barsel til mænd skal være implementeret herhjemme senest i 2022. 

Det, at tale åbent om løn på arbejdspladserne, vil også være med til at fremme vilkårene for at få ligeløn. Det er hverken forbudt eller farligt at tale om, hvad man hver især får i løn, så tag snakken med dine kolleger. 
Lige løn for lige arbejde er et fair krav at stille.

Vil du have flere argumenter til ligelønssnakken, så følg med på Kvindernes Sidste Arbejdsdag på facebook.


Marianne Køpke
Formand for HK MidtVest