HK.dk logo

04. maj 2015

Lad HK'ere aflaste hårdt trængte politifolk

Politibetjent foran politibil.

Administrative opgaver kan klares af HK’ere, så der bliver frigivet flere kræfter til politiarbejde – det er der ikke kun fornuft men god økonomi i.

Efter terrorangrebet i København 14. februar 2015 er antallet af varetægtsfængslinger faldet markant, viser tal, som TV2 er kommet i besiddelse af.

Ikke fordi, der er blevet mindre kriminalitet i Danmark. Nej, ifølge eksperter peger tallene i retning af, at politiet bruger så mange ressourcer på anti-terrorberedskab i København, at det ordinære politiarbejde bliver underprioriteret. 

Flere betjente har desuden opsparet afspadsering, som skal afvikles over det kommende år. Ifølge Tom Steffensen, formand for Nordsjællands Politiforening, svarer det til, at ca. 1000 betjente går hjemme i et år. 

Som løsning er der blevet talt om at ansætte 300-400 politifolk fra politiskolen - alene til terrorsagen, så niveauet kan fastholdes. Men hvorfor ikke ansætte HK’ere til at klare de administrative opgaver, så der kan frigives flere kræfter til politiarbejdet? Det tager jo flere år at uddanne nye politifolk. HK’ere kan hentes ind nu.

HK Politiet og den overordnede anklagemyndighed, der er en landsdækkende sammenslutning under HK Stat, har foreslået Folketingets Retsudvalg, at antallet af HK’ere i paskontrollen bliver øget. Københavns Politi iværksatte 1. januar 2015 et forsøg med at anvende HK’ere i paskontrollens first line i Københavns Lufthavn. Ordningen bør gøres permanent og udvides til landets øvrige lufthavne.

HK Politiet og den overordnede anklagemyndighed har også foreslået, at HK’ere får mulighed for at bemande ATK-målebilerne (Automatisk Trafik Kontrol) og, at der bliver uddannet HK’ere til at varetage opgaver på alarmcentralerne. Endelig bør ressourceudnyttelsen på de servicecentre, som det i 2008 blev politisk besluttet at etablere, sættes under lup.

En opgørelse over personalesammensætningen i landets servicecentre, som HK Politiet har lavet, viser, at der fortsat er 100 politiuddannede beskæftiget i servicecentrene - i Midt- og Vestjylland er der seks politiuddannede mod 23 administrative. De politiuddannede kunne sagtens erstattes af HK’ere, så der bliver frigjort flere kræfter til politiarbejdet.

Går man ind på www.lønoverblik.dk, kan man se, at der ikke kun vil være fornuft men god økonomi i at lade HK’ere overtage nogle af politifolkenes administrative opgaver. En kontorfunktionær i politiet får i løn i gennemsnit 28.493 kroner om måneden med pension og tillæg - en polititjenestemand 38.403 kroner. Det er en forskel på knap 119.000 kroner om året. 

Faktisk viser beregninger, at der er en merudgift på knap 11 millioner kroner svarende til 33 årsværk ved at have politiuddannede placeret i landets servicecentre i stedet for HK’ere. Penge, der vil kunne bruges på at frigive endnu flere politiuddannede og intensivere politiarbejdet.
Forandringer i arbejdslivet Arbejdsmarked HK-medlemmer
Hans Christian Fløe - HK fagforening

Hans Christian Fløe

Formand

HK Stat MidtVest

Jeg er formand for de statsansatte HK'ere i Midt- og Vestjylland. Her kan du læse mine holdninger til emner, der berører netop denne medlemsgruppes arbejdsliv. Og du skal være så hjerteligt velkommen til at give dit besyv med i en kommentar.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem