HK.dk logo

22. september 2015

Statslige arbejdspladser hører også hjemme i Midt- og Vestjylland

Vestjylland skal også have statslige arbejdspladser

Regeringen overvejer at flytte nogle af de statslige arbejdspladser ud i provinsen. Det giver god mening. Netop staten har et særligt ansvar i fordelingen af sine institutioner landet over. Man må tage hensyn til, at de arbejdspladser er nødvendige for et område som Midt- og Vestjylland. Arbejdspladser holder befolkningen i området – og det får området til at leve. Det har vi brug for

Vi har tidligere prøvet at etablere nye statslige arbejdspladser i landsdelen. Endda med god succes. Dette startede i 1980 og 1990 med udflytningen af Statens Husdyrsforsøgsstation og Statens Planteavlsforsøgsstation i Foulum ved Viborg, i dag en del af Aarhus Universitet. Herefter er blandt andet fulgt Skats inddrivelsescenter i Ringkøbing, Regionshovedstadens arbejdspladser i Viborg, Universitetet i Herning og politiets administrative center i Holstebro.

Statslige arbejdspladser kan sammen med andre faktorer være med til at tiltrække og udvikle andre arbejdspladser – både i det private og offentlige erhvervsliv. Med statslige institutioner i Midt- og Vestjylland er man med til at understøtte og nuancere vores lokalsamfunds evne og muligheder for vækst og for positiv udvikling

At flytte arbejdspladser, betyder også, at man sætter de nuværende ansatte, som sidder med opgaverne i dag, i en svær situation, hvor der er mange hensyn at tage, ikke mindst til familien. Det har vi også prøvet her i landsdelen, hvor flere hundrede statslige jobs er blevet flyttet til andre dele af Danmark. Derfor har jeg stor forståelse for, at regeringens planer er til frustration for de statsansatte medarbejdere, der nu risikerer, at deres job flytter og ikke ved, om de er købt eller solgt.

Mit håb er derfor, at man hurtigt når til enighed politisk og melder klart ud, hvilke arbejdspladser der skal flytte. 

Beslutningen om udflytningen – den er ikke min, men kommer der nye statslige institutioner til vores landsdel, vil jeg som formand for de statsansatte HK’ere Midt- og Vestjylland hilse nye HK’ere og nye arbejdspladser i hjerteligt velkommen.


Hans Christian Fløe,
Formand for HK Stat MidtVest

Politik
Hans Christian Fløe - HK fagforening

Hans Christian Fløe

Formand

HK Stat MidtVest

Jeg er formand for de statsansatte HK'ere i Midt- og Vestjylland. Her kan du læse mine holdninger til emner, der berører netop denne medlemsgruppes arbejdsliv. Og du skal være så hjerteligt velkommen til at give dit besyv med i en kommentar.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem