En løsning for alle. Bak op om de offentligt ansatte

Som repræsentant for de statsansatte HK’ere her i regionen kan jeg sige: Temmelig svært. Og det er der gode grunde til. Den offentlige sektor er blevet en kampplads og et område, som mange politikere ser som et spareobjekt. Besparelser skaffes blandt andet ved at forringe de ansattes vilkår. Nedskæringer i velfærden har gjort, at store dele af vores offentlige sektor kører permanent på ”nødbemanding”. Det kan blive dyrt, bare se på SKAT.

Vi oplever i de offentligt ansattes organisationer, at påstande som for eksempel, at vi offentligt ansatte skylder penge og har holdt lønfest, har lagt gift ud for forhandlingsklimaet. Og det er efter nogle magre år, hvor tilliden desværre kun er gået ned.

Ud over et hastigt stigende arbejdspres har forsøg på at indføre flyttepligt til hele landet, pludseligt opsagte fridage som juleaften og nytårsaften, udhuling af løn, vilkår og betingelserne for at passe et tillidshverv været med til at gøre den seneste overenskomstperiode til en hård tid for tilliden mellem parterne i OK18.
Offentligt ansatte kan ikke bare løbe hurtigere og hurtigere og hurtigere, og derfor er der en historisk enighed om, at nokernok, som man kan høre de faglige supportere råbe foran Forligsinstitutionen i København for tiden.

Efter mange års spareregime er vi nu nede på 1986-niveau af antallet af offentligt ansatte per borger konkluderer nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Skal det fortsætte, og skal det fortsat være et fast mål, at skære to procent om året på statens arbejdspladser? År efter år? Hvor længe skal det blive ved? Skal vi ned på 1950-niveau?

Selvfølgelig skal vi effektivisere og spare, hvor vi kan. Det gør vi, og det har vi gjort. Parolen om, at vi skal ”køre længere på literen”, dækker uomtvisteligt over, at der igen skæres ned på personalet. Men ikke på antallet af opgaver. Derfor rykker vi sammen.

Dansk økonomi er stærk, og Danmark har råd til at sikre velfærden og til at sikre, at det fortsat er attraktivt at arbejde i den offentlige sektor.

Vi må alle stå sammen om den offentlige sektor, for den er forudsætningen for både vores velfærd og for den private vækst. Derfor er det vigtigt, at dette OK18-forløb bliver et startskud til en kvalificeret debat om, hvad vi vil med vores velfærd. Vi kan ikke blive ved med at spare den væk. Derfor tager det tid at blive enige inde i Forligsen. Og derfor kan det ende med, at parterne ikke når en aftale.
Venlig hilsen

Hans Christian Fløe
Formand for HK Stat MidtVest