Flere partier er bekymrede over det krydspres, byretterne er udsat for, og vil nu kigge på tiltag, der kan afhjælpe det. En bekymring, som jeg som formand for HK Stat MidtVest deler.

 

Hammer i retssal

 

Ifølge en opgørelse foretaget af Politiken Research med tal fra Finansministeriets Forhandlingsdatabase er hver sjette ansatte ved de danske byretter siden 2008 sparet væk. Og også næste år ser det umiddelbart ud til, at der på retternes område sker en bekymrende stor nedgang i det budgetterede antal årsværk, nemlig 56, fra 1.959 årsværk i 2018 til 1.903 årsværk i 2019. En nedgang, som HK Stat vil undersøge baggrunden for sammen med landsklubben HK Danmarks Domstole – vi vil også se på eventuelle tiltag i den forbindelse.

 

Landets byretspræsidenter har i forbindelse med Politikens opgørelse givet udtryk for, at nedskæringerne forlænger sagsbehandlingstiderne og forringer serviceniveauet. Blandt andet har sparerunderne ført til, at dommerne i stigende grad bruger tid på sekretærarbejde.

 

Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen mener, at dommerne overdriver og glemmer at nævne, at antallet af civile sager er faldet voldsomt over de senere år og, at digitalisering har ført til markante effektiviseringer i retsvæsenet.

 

Men selv om Preben Bang Henriksen ved siden af sit politiske arbejde har været advokat i 35 år med mødedage ved Retten i Aalborg, så ser han kun facaden, når han møder op i retssalen, ikke hvad der sker inde bag ved.

 

Jeg kan fortælle, at det ikke kun er dommerne, der er pressede. I HK Stat MidtVest har vi desværre fra de tre byretter i vores geografiske område mødt medlemmer, der er blevet sygemeldte med baggrund i stress. Der er også medlemmer, der er blevet afskedigede efter sygemelding med stress, og der er medlemmer, der på grund af stort arbejdspres har søgt væk fra domstolene. 

 

En udvikling, jeg kalder bekymrende. Fra HK Stat MidtVest har vi overhovedet ikke nogen grund til at placere ansvaret for den pressede situation hos domstolenes administrative og juridiske ledelse, ansvaret placerer vi udelukkende hos regering og folketing, hvor årevis af salamibesparelser er ved at bringe domstolene direkte samme vej, som det lykkedes at bringe SKAT. Lad os stoppe den udvikling, inden det er for sent.
Artiklen er opdateret 05. september 2018

DIN STEMME BLIVER HØRT

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.