En hel masse kontoransatte, der strækker hænderne i vejret

I øjeblikket er der så meget pres på dansk politi, domstolene og Kriminalforsorgen, at justitsminister Nick Hækkerup (S) har valgt at udskyde forhandlingerne om et nyt politiforlig.

Meningen var ellers, at der skulle komme et nyt 4-årigt forlig i efteråret, fordi den nuværende politiske aftale udløber til nytår. Men justitsministeren har meldt ud, at der er så store udfordringer i politiet og hos anklagemyndigheden med manglende ressourcer og overarbejde, at der er brug for mere tid.

Fængselsbetjentene er også pressede – mange forlader i desperation jobbet – og domstolene er så udfordrede af stigende sagsbunker og sagsbehandlingstid, at dommerne har råbt vagt i gevær. Og selv om Regeringen har besluttet at afsætte 7 mio. kr. til ansættelse af flere dommere i 2020, så er spørgsmålet, hvor meget det vil lette de hårdt pressede medarbejdere?

Også HK’erne i hele strafferetskæden må løbe stærkere, end de nogensinde har gjort, på grund af en større opgavemængde og et skrumpende antal kontoransatte.

I Midt- og Vestjyllands Politi er der eksempelvis forsvundet 4 HK-stillinger fra lokalstationerne til Politiets Administrative Center, og hos Kriminalforsorgen i Viborg er antallet af kontoransatte reduceret fra 5 til 3.

Når jeg som formand for HK Stat MidtVest taler med de tillidsvalgte hos politi, domstole og kriminalforsorg bliver jeg bekymret. Det er ord som korte frister, nulfejls kultur, alt skal presses igennem og overholdelse af tidsfrister, der fylder.

Mange HK’ere fortsætter ufortrødent kampen. Men for nogle begynder presset at have en negativ betydning. Og jeg spørger mig selv: Hvor lang tid kan de holde til det, inden de bukker under og må sygemeldes med stress eller vælger at droppe loyaliteten og søger andre steder hen?

Jeg synes, at man, når politiforliget skal forhandles på plads, skal se på, hvordan der kan tilføres mere administrativt personale i form af HK-hænder til politi og kriminalforsorg. Og beslutter man sig for også at kigge på domstolene, gør det bestemt ikke noget.

HK-hænder, der kan være med til at løfte opgaverne – og aflaste de andre medarbejdergrupper, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgaver, mens HK’erne klarer det administrative – kort sagt være en del af løsningen. 

Se mere om, hvor pressede HK'erne er

Artiklen er opdateret 14. august 2020

DIN STEMME BLIVER HØRT

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.