HK.dk logo

07. juni 2016

Ligeløn? Glem det -lønforskellen mellem mænd og kvinder er blevet større

Kvinder og mænd på vægtstang.

Tror du, der er ligeløn på det danske arbejdsmarked, så glem det. Selv om der i Danmark har været kæmpet for lige løn mellem mænd og kvinder siden slutningen af 1800-tallet, tjener mænd i 2016 stadig mere end kvinder.  

I en del af de danske medier har man de sidste dage kunnet læse, at HK og Teknisk Landsforbund på én af landets største virksomheder, nemlig Grundfos, har fundet en række eksempler på, at mænd tjener 3000 til 5000 kroner mere om måneden end kvinder for det samme arbejde. 

Jeg vil ikke forholde mig til den konkrete sag men blot nøjes med at konstatere, at den giver anledning til grundigt at overveje, om der virkelig er lige løn på det danske arbejdsmarked, og hvad der kan gøres for at sikre den.

I Danmark har der været kæmpet for lige løn mellem mænd og kvinder siden slutningen af 1800-tallet. I de første årtier kom kravet især fra kvindernes fagforening, Kvindeligt Arbejderforbund. Den første ligelønslov blev vedtaget i 1919 men gjaldt kun for de offentligt ansatte. I 1950’erne rejste den samlede fagbevægelse ligelønskravet, dog noget tøvende. I 1973 kom den første kønsneutrale overenskomst, og i 1976 vedtog Folketinget ligelønsloven. 

På trods af ligelønsloven er der dog stadig i 2016 forskel på, hvad mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked tjener. Beskæftigelsesministeriet har på www.ligelon.dk samlet viden om ligeløn, og nye tal viser, at mænd i gennemsnit tjener mellem 17 og 21 procent mere end kvinder.

I HK Privat har vi i foråret kunnet konstatere, at den gennemsnitlige lønforskel mellem mandlige og kvindelige medlemmer ligefrem er steget efter en lang årrække, hvor forskellen mellem kønnene ellers var faldet støt men langsomt.

HK Privats mandlige medlemmer tjente i 2015 i gennemsnit 11,3 procent mere end deres kvindelige kolleger - mod 10,0 procent i 2014. Det viser HK’s omfattende lønstatistik, som mere end 25.000 af HK Privats medlemmer har indberettet til.

Det er en forkert men også overraskende og uforklarlig udvikling. Forkert, fordi der i dagens Danmark ikke bør være forskel på, hvad mænd og kvinder tjener. Overraskende, fordi tidligere analyser fra HK har vist, at kun omkring 40 procent af lønforskellen kan forklares med forskellige jobfunktioner, jobstatus og erfaring. Det efterlader 60 procent uforklaret og afspejler, at der tydeligvis er et problem med ligelønnen på det danske arbejdsmarked.

I den forbindelse kan det undre, at et flertal i Folketinget har sløjfet kravet om, at også mindre virksomheder skal lave en kønsopdelt lønstatistik. 

Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har således tidligere på året vedtaget et lovforslag, som fører reglerne tilbage til, at kun virksomheder med 35 ansatte - og minimum 10 af hvert køn - skal lave kønsopdelte lønstatistikker. Tidligere skulle virksomheder ned til 10 ansatte lave sådanne statistikker. 

Jeg vil opfordre til, at du taler om din løn med kollegerne. Løn er ikke et tabuemne. Som lønmodtager har du ret til at give dine lønoplysninger til, hvem du har lyst, og vi har set tilfælde, hvor lønnen er blevet hævet, fordi kollegerne har talt om den. Og taler du om lønnen, er det nemmere at opdage, hvis der ikke er ligeløn.  
Løn Ligestilling
Inger Stranddorf - HK fagforening

Inger Stranddorf

Formand

HK Privat MidtVest

Jeg er formand for de privatansatte HK'ere i Midt- og Vestjylland. Her kan du læse mine holdninger til emner, der berører netop denne medlemsgruppes arbejdsliv. Og du skal være så hjerteligt velkommen til at give dit besyv med i en kommentar.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem