HK.dk logo

11. maj 2017

Bryd med tabuet: Tal om din løn

Kvinde, der holder et håndfuld mønter frem

Ved du, hvad din kollega får i løn? Hvis ikke, så prøv at tale med ham eller hende om det. Løn er ofte et tabu. Men faktisk har du ifølge Ligelønsloven ret til at drøfte din løn, og det er vigtigt, at du gør det.

Danskerne holder oplysninger om deres lønforhold helt ind til kroppen. Den udbredte holdning er, at det ikke er noget, der kommer andre ved. Det afslører en helt ny undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder står bag. Og jeg synes, der er tale om tankevækkende resultater.
Ifølge undersøgelsen taler seks ud af 10 aldrig med deres kolleger om løn, og en tredjedel ved ikke, hvad kolleger, der laver den samme slags arbejde som dem selv, får i løn. Og næsten halvdelen af de danske lønmodtagere er ikke klar over, at de ifølge Ligelønsloven har ret til at tale om løn med kolleger og andre.
Det er ph.d. Kenn Warming, specialkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder, der står bag undersøgelsen. Han har bedt lønmodtagerne begrunde, hvorfor de ikke taler om løn med kollegerne.  
Hyppigste grund er, at løn bliver opfattet som en personlig sag. Det siger 55 procent. Især mænd bruger argumentet, nemlig 62 procent mod 48 procent af kvinderne. Argumentet er også langt mere udbredt blandt privat ansatte end hos offentligt ansatte. Henholdsvis 60 og 46 procent i de to grupper holder på, at løn er en privat sag.
Andre begrundelser til at holde lønnen hemmelig er, at løn er kompliceret - 19 procent - og at det ligefrem er upassende at tale om løn på arbejdspladsen - 13 procent.
Upassende? Nej, det er ikke upassende. Tværtimod er det vigtigt, at du taler med kollegerne om din løn - kun på den måde er det muligt at sikre lige løn for lige arbejde og gardere sig mod uberettigede lønforskelle. Så kom i gang. Begynd at tale løn med din kollega. Og er du tillidsrepræsentant, så tag diskussionen med dine kolleger om den løn, de hver især får, og om der er rimelighed i den.
Det er almindeligt kendt, at der er en lønforskel på fire til syv procent mellem mænds og kvinders løn, som ikke kan forklares med det kønsopdelte arbejdsmarked, erhvervserfaring eller uddannelse. Det er en forskel, som arbejdsgiverne vil få svært ved at argumentere for, hvis den kommer ud i det åbne. 
Større åbenhed om løn vil også kunne afdække vilkårlighed, usaglighed og forskelsbehandling i forhold til eksempelvis alder, politisk anskuelse, handicap, seksuel orientering eller etnisk baggrund.
Åbenhed om løn kan også bruges som løftestang. Hvis der er større gennemsigtighed på arbejdspladsen omkring løn, og man kan se, hvad andre med tilsvarende arbejde får i lønningsposen, kan det bruges i en lønforhandling. 
Tavsheden gavner ikke dig som lønmodtager kun din arbejdsgiver. 
Løn
Inger Stranddorf - HK fagforening

Inger Stranddorf

Formand

HK Privat MidtVest

Jeg er formand for de privatansatte HK'ere i Midt- og Vestjylland. Her kan du læse mine holdninger til emner, der berører netop denne medlemsgruppes arbejdsliv. Og du skal være så hjerteligt velkommen til at give dit besyv med i en kommentar.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem