Troels Lund Poulsen (V) har i en pressemeddelelse den 5. april i år bedt befolkningen – borgere, virksomheder og organisationer – om forslag til bedre arbejdsmiljøregler. Komplekse og uklare arbejdsmiljøregler må ikke spænde ben for arbejdsmiljøindsatsen, lyder det fra ministeren.
 
I HK synes vi, det er dejligt, når en minister vil inddrage borgerne. Derfor har vi besluttet at hjælpe og har med start den 9. maj 2018 gjort det nemt at sende forslag afsted til ministeren.
 
www.hk.dk/kæretroels kan du vælge et eller flere forslag, som du vil have afsted til ministeren og vupti: Så har du givet et konkret input til arbejdsmiljøreglerne!

 

Tegning af Troels Lund Poulsen, der modtager forslag

 
Forslagene fokuserer på alt fra stress og obligatorisk uddannelse af ledere til støj i storrumskontorer og besøg af Arbejdstilsynet, og vi opdaterer løbende listen med nye forslag, som kommer ind fra vores medlemmer og andre interesserede.
 
Et af forslagene er, at der skal være en behandlingsgaranti, hvis du går ned med stress. 
 
I dag er det meget forskelligt, hvor hurtigt du kan få tid på Arbejdsmedicinsk Klinik, som er det sted, hvor man har størst viden om stress og samtidig kan tilbyde den rigtige behandling. Ifølge Sundhedsdatastyrelsens side mitsygehusvalg kan der være op til seks ugers ventetid på blot den første undersøgelse.
 
I HK presser vi på for at få ventetiderne ned. Behandlingsgarantien, som vi foreslår, vil betyde, at bliver du ramt af stress, skal du have ret til at blive udredt inden for en måned. Det vil sikre danskerne en lige behandling – uanset hvor i landet de bor. 
 
Vi mener også, at ledere skal på uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Ansatte mistrives, når der ikke bliver taget hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Derfor ønsker HK, at der bliver indført en lovpligtig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, der har personaleansvar.
 
HK ønsker også, at Arbejdstilsynet får tilført flere penge til besøg på arbejdspladserne. Siden, vi trådte ind i det nye årtusinde, er Arbejdstilsynet blevet kraftigt beskåret. Fra 2000 til 2016 er bevillingerne minus særlige indsatser faldet fra 477,3 til 360,8 millioner kroner, viser en undersøgelse, som LO har fået udarbejdet.
 
De færre penge har betydet, at tilsynets mulighed for at holde øje med arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser er svækket kraftigt. I 2008 kom Arbejdstilsynet på besøg i omkring 60.000 virksomheder. Sidste år var antallet af tilsynsbesøg på knap 18.000. Antallet af tilfælde, hvor Arbejdstilsynet reagerer på en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, er faldet fra godt 35.000 i 2008 til lidt over 23.000 i 2016. Svækkelsen af Arbejdstilsynet fortsætter her i 2018, hvor der skal spares 21 millioner kroner. 
 
Hvad synes du? Er du enig, eller har du andre forslag, du gerne vil dele med ministeren? Som formand for arbejdsmiljøudvalget i HK MidtVest håber jeg, at du vil give din mening til kende på www.hk.dk/kæretroels
 
Der er deadline for indsendelse af forslag den 1. juni 2018.
 
Artiklen er opdateret 09. maj 2018