HK.dk logo

16. juni 2015

Brug regionsbudgetterne rigtigt og drop sparekniven

Sparekniven skal svinges over Region Midtjylland igen, igen. Snart skal regionsrådets politikere tage stilling til drastiske besparelser – igen. Men regionen kan få meget forærende ved at bruge budgetterne rigtigt. På faste stillinger frem for stor vikardækning og overtidsbetaling.

Det påvirker hele personalet, at der skal spares, og lægesekretærerne er lige i skudlinjen: Det vil ikke få kvalitetsmæssige konsekvenser, og heller ikke ændringer i kvalitetsmålene ved at reducere antallet af lægesekretærer, hedder det i sparekataloget. 

Nu er det ikke fordi, lægesekretærerne ligefrem sidder og triller tommelfingre i dag. Langt fra. Det viser mængden af beordret overarbejde med al tydelighed.Helt tosset bliver det, når man holder sparekravet op mod Regionsrådets beslutning om, at patienten er i fokus i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Behandlingen skal foregå på patientens præmisser, og der skal leveres aktivitet, der giver værdi for patienten.  

I det arbejde er lægesekretærerne helt uundværlige. Lægesekretærerne er netop den faggruppe, der kan skabe sammenhænge i patientforløbene – på patientens præmisser.  Lægesekretærerne er garanter for, at patienten indkaldes inden for de tidsrammer, lovgivningen har fastsat.  Lægesekretærerne er de første, patienten møder i hospitalsvæsenet. Det er dem, der koordinerer hele patientforløbet, de ”viser vej” til næste step, og de sørger for at skriftlige notater er klar, når patienten udskrives og skal videre til f.eks. egen læge, hjemmepleje osv. Det er lægesekretærerne, som sikrer sammenhængen.

Allerede i dag er der store udfordringer med sammenhængen. Der er nemlig i forvejen sparet ind til benet, og at man løber allerede i dag meget stærkt for at nå opgaverne. Man bliver pålagt at arbejde ekstra. Det betyder, at der bruges rigtig mange og meget dyre kroner på overarbejde og vikardækning. Det medfører et pres på arbejdsmiljøet med sygemeldte lægesekretærer som konsekvens. Kort sagt: En grim skrue uden ende!

Som formand for HK Kommunal MidtVest er min anbefaling klar:  Lad sparekniven blive i skuffen. Brug i stedet pengene på budgettet bedst muligt. Det er ikke til overarbejdsbetaling og merarbejde.  For de voldsomme summer, der bruges i dag, vil man i stedet kunne give mange lægesekretærer fast arbejde. 

Det vil give både patienter og Regionen meget mere for pengene.  Det vil gøre det muligt for alle faggrupper at holde fokus på deres kerneopgaver - på at udføre det arbejde, de er uddannede og rigtig gode til, og det vil samtidig højne på arbejdsglæde og effektivitet.Uklogt er det i hvert fald at spare et sted, som vil give patienterne en oplevelse af, at de ikke er i fokus, og at behandlingen ikke er på patientens egne præmisser.

Bloggere

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk