HK.dk logo

12. januar 2016

Nej til stress - udviklingen må vendes

Kvinde set gennem matteret glasrude.

Den offentlige sektor er hårdt ramt af arbejdsrelateret stress. Det er en udvikling, der må vendes. Derfor sætter HK Kommunal med temaet ”Det gode arbejdsliv” fokus på emnet på den kommende kongres i Kolding.

Ugebrevet A4 har lavet en rundspørge til de syv arbejdsmedicinske klinikker i Danmark, hvor psykologer og læger udreder patienter med stress-symptomer.

På samtlige klinikker tegner personalet det samme billede af, hvilke arbejdspladser deres patienter kommer fra. De kommer fra den offentlige sektor.

Arbejdslivsforskeren Klaus T. Nielsen fra Roskilde Universitet peger i Ugebrevet A4 på, at baggrunden kan være, at der i den offentlige sektor sker ganske store forandringer sammenlignet med tidligere. 

Omlægninger kan udløse stress, fordi mange medarbejdere vil opleve uklarhed om arbejdsfordeling og føle sig nødsaget til at påtage sig nye og flere arbejdsopgaver, påpeger Klaus T. Nielsen. 

Dertil kommer, at den offentlige sektor er underlagt nye økonomiske betingelser som følge af, at staten ikke længere opfatter det som sin primære opgave at sikre velfærd men i højere grad lægger vægt på, at Danmark er en konkurrencedygtig nation.

I HK Kommunal MidtVest oplever vi, at både lægesekretærer, sagsbehandlere, socialformidlere og konsulenter i kommuner og region har det hårdt. Især blandt de ansatte på jobcentrene har vi set mange bukke under for et højt tempo. Vi har også set et stigende antal seniorer – medlemmer i alderen 55 til 60 år – vælge at få fratrædelses- eller senioraftaler, fordi tempoet på arbejdspladserne i kommunerne og regionen er blevet meget højt på grund af nedskæringer, sammenlægninger, omrokeringer med mere.

Vi ved fra en spørgeskemaundersøgelse og en række gruppeinterviews med 4500 HK’ere fra hele landet, at det psykiske arbejdsmiljø er noget, som optager vores medlemmer, og derfor har vi gjort øget kontrol af det psykiske arbejdsmiljø til én af HK’s mærkesager.

Et nyt tiltag er eksempelvis, at der med overenskomstforliget i 2015 fra 2016 bliver etableret et rejsehold i psykisk arbejdsmiljø. Rejseholdet skal bistå kommunerne med indsatser og tiltag, så der kan dæmmes op for arbejdsrelaterede sygdomme som stress. I regionen vil der kunne trækkes på ekspertbistand, når det gælder det psykiske arbejdsmiljø.

Men der skal mere til, hvis det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres. Derfor sætter vi med temaet ”Det gode arbejdsliv” fokus på arbejdsmiljøet på HK Kommunals kongres, der finder sted i Kolding i dagene fra den 31. januar til den 2. februar 2016.

Her er det oplagt at se på samarbejdet mellem TR, AMR og lederen. Det peger flere undersøgelser på. Spørgsmålet er, hvilke muligheder der ligger i at udvikle nye samarbejdsrelationer, der kan styrke det gode arbejdsliv? Svarene er ikke givet på forhånd! 

Det eneste sikre er, at temaet skal bruges til at forme en ny arbejdsmiljøstrategi for HK Kommunal, der kan være med til at vende den negative udvikling på de offentlige arbejdspladser. Det er simpelthen nødvendigt.
Kommunal Kongres 2016 Arbejdsmiljø Stress

Bloggere

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk