HK.dk logo

21. marts 2017

Tillid og inddragelse er vejen frem

Dialog og inddragelse motiverer

Mange medarbejdere har netop valgt det offentlige, fordi de gerne vil hjælpe andre og løse vigtige samfundsproblemer. Gennem tillid får man mobiliseret denne virkelyst og faglighed. Derfor er det vigtigt at se det kæmpe potentiale, der er i medarbejderne, og bringe det i spil gennem inddragelse og tillid, fremfor kontrol.

I HK oplever vi, at medarbejderinddragelsen halter lidt – både på arbejdsgiversiden og på arbejdstagersiden.
Vi har på vores møder med tillidsvalgte øget fokus på vigtigheden af, at medindflydelsen skal bringes i spil, ligesom vi løbende gør opmærksom på, at der skal noget uddannelse til for at blive gode medspillere.

Det er godt at give sig selv en lille udfordring hver dag. Det er fint at markere sig på møder og komme med forslag og stille spørgsmål. På den måde bidrager du aktivt og er med til at fremme en god dialog på arbejdspladsen. Ledere skal kunne rumme indspil udefra og være åbne for friske tanker. Samtidig skal de holde fokus på retningen og det faglige.

HK oplever, at de ledere der inddrager medarbejderne og leder gennem processer i langt de fleste tilfælde opnår et meget bedre resultat, end hvis processen er topstyret hele vejen fra strategi til resultat.

Inviter til følgeskab

Grundlæggende kommer alle ind af døren til arbejdspladsen med gode intentioner og værdier. Derfor er et godt følgeskab gensidigt. At invitere til og give følgeskab handler bl.a. om, at man både som leder og medarbejder:

• Betragter sig selv og andre som medansvarlige bidragydere til et velfungerende arbejds-fællesskab
• Mestrer/lærer konstruktiv kommunikation, også i situationer med konflikt og kritik
• Sætter kerneopgaven i centrum
• Fokuserer og giver anerkendelse til det, andre gør godt, mens man udforsker og udfordrer, hvordan det, der ikke fungerer godt, kan komme til at fungere bedre
• Anskuer faglige interessefelter og personlige præferencer som mulige bidrag til kerneop-gaven i stedet for som omdrejningspunkt for kerneopgaven

Når man sætter fokus på følgeskab, er det vigtigt at begynde med organisationens kerne-opgaver:

• Hvem er vi til for?
• Hvad er det, vi skal udrette sammen?
• Hvorfor er det vigtigt?

Med dette fokus bliver det mere relevant at tale om forbedringsmuligheder. Det gør en stor for-skel, om vi taler om problemer og forandringer ud fra, hvad vi synes og føler fra et fagligt og et personligt perspektiv, eller ud fra, hvad der har betydning for kerneopgaven.
Spørgsmålet er, om vi tør invitere hinanden ind på banen:

• Hvordan kan ledere i din organisation invitere medarbejdere til at give godt følgeskab?
• Hvordan kan medarbejdere i din organisation invitere ledere til at udøve god ledelse?

Dialog med spark i

Når først det gode arbejdsmiljø brænder sammen, oplever vi ofte, at de to parter arbejder i hver sin retning og ikke giver hinanden følgeskab. På ledersiden tænkes der ofte i nye måder at organisere arbejdet på eller nye strukturer på arbejdspladsen uden at inddrage medarbejderne, mens medarbejderne bliver frustrerede og ikke tør stille spørgsmål eller markere sig. Det giver syge medarbejdere, der putter sig med opgaverne og arbejder meget alene.
Derfor er HK’s opfordring, at når noget slår knuder, så skal dialogen om følgeskab genfindes. Der er god hjælp at hente i SPARK, Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne.

SPARK kan være til nytte for alle kommunale arbejdspladser og kan bidrage og inspirere til, at gøre en konkret indsats på den enkelte arbejdsplads. SPARK rykker ud med hjælp til selvhjælp i kommunerne.
Læs mere om SPARK – rejsehold i Psykisk arbejdsmiljø
På regionsområdet er der hjælp at hente hos ekspertrådgivningen.
Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomst- forhandlingerne 2015 enige om at sætte yderligere fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø og tilbyder derfor ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser.
Læs mere om psykisk arbejdsmiljø og ekspertrådgivningen
Bring alle kræfter i spil, så vi sikrer det gode arbejdsliv.
Marianne Køpke
 
Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø

Bloggere

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk