HK.dk logo

23. november 2017

Tillykke med valget: Husk at tage hånd om medarbejderen på jobcentret

En række genvalgte og nye borgmestre har netop taget plads i landets rådhuse, og de skal huske at tage hånd om jobcentermedarbejderne, der i stigende grad oplever trusler om vold og andre ubehageligheder i forbindelse med deres arbejde.

Som formand for HK Kommunal MidtVest kan jeg iagttage, hvordan medarbejderne på jobcentrene er fanget i et krydspres mellem politikere og borgere.

Nye reformer på beskæftigelsesområdet har skabt grobund for større frustration blandt en gruppe borgere, som i forvejen har været pressede.

Det nye kontanthjælpsloft blev for eksempel indført i oktober 2016 og betød for en lang række kontanthjælpsmodtagere, at de blev trukket i deres boligydelse eller særlige ydelser, hvis de oversteg 'loftet' for kontanthjælp. Samtidig blev 225-timers reglen sat i søen og kræver, at man arbejder 225 timer pr. år for at undgå at blive trukket i sin ydelse. 

Det har bragt de kommunale sagsbehandlere i en sårbar situation i forhold til trusler. På den ene side repræsenterer de systemet. På den anden side står de med nogle afgørelser, der kan få konsekvenser for en borgers skæbne. Ifølge en undersøgelse, som HK Kommunal har lavet i samarbejde med Ugebrevet A4 og Avisen.dk, har hver ottende HK’er, der arbejder i landets jobcentre, således oplevet at blive truet med vold inden for det seneste år.

I alt 1.071 sagsbehandlere ansat i jobcentre og medlemmer af HK Kommunal har deltaget i undersøgelsen, og også, når det gælder Midt- og Vestjylland, er resultaterne bekymrende.

Således oplever 14,7 procent svarende til næsten hver syvende af de midt- og vestjyske deltagere i undersøgelsen, at trusler fra borgere er blevet et større problem for dem selv og kollegerne det seneste års tid. 10,9 procent svarende til hver niende oplever, at voldelige borgere er blevet et større problem for dem og kollegerne det seneste års tid. Og hele 37,3 procent svarende til hver tredje har inden for det seneste år været udsat for nedladende, ubehagelige eller skræmmende bemærkninger fra borgere.

Det er ikke i orden, og derfor er vi i HK Kommunal kommet med seks anbefalinger til, hvad kommunerne kan gøre for at sætte fornyet fokus på sikkerheden og trivslen for især de ansatte i beskæftigelsesindsatsen. Anbefalingerne er i november sendt til landets borgmestre, og både de genvalgte men også de nye på posterne bør tage anbefalingerne til sig.

Jeg vil således som formand for HK Kommunal MidtVest ønske tillykke med valget men samtidig minde om, at det er vigtigt at:

1. Arbejdspladsen har en strategi og procedure – et opdateret beredskab – til at forebygge og håndtere vold, trusler og udhængning på de sociale medier.
2. At beredskabsplanen er kendt og øvet af medarbejderne.
3. At trusler anmeldes til politiet.
4. At lederne stiller sig imellem borgeren og den ansatte.
5. At den politiske og administrative ledelse indbyder borgere, bisiddere og partsrepræsentanter til et årligt møde om rammerne for beskæftigelsesindsatsen.
6. At de ansatte i pressede og truende situationer altid kan hente supervision og bliver tilbudt en drøftelse med tillidsrepræsentanten og ledelsen.
Arbejdsmiljø Vold og trusler

Bloggere

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk