HK.dk logo

01. september 2015

Ny dom slår fast at der skal være plads til handicappede på arbejdsmarkedet

Kvinde i kørestol, der giver arbejdsgiver hånden.

Med en dom fra Højesteret er handicappedes retsstilling på arbejdsmarkedet blevet klart forbedret.

I HK har vi mange medlemmer, der har en funktionsnedsættelse, men som alligevel yder en værdifuld indsats på deres arbejde hver dag. Det er vigtigt, at de - i lighed med alle andre på arbejdsmarkedet - bliver behandlet ordentligt af deres arbejdsgivere.

I 2004 kom det med i Forskelsbehandlingsloven, at der ikke må ske en forskelsbehandling på grund af alder eller handicap. Præcis som loven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve eller etnisk oprindelse, religion eller tro, seksuel orientering, national eller social oprindelse eller politisk anskuelse.

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder ved ansættelse, under ansættelsen og ved afskedigelse. På trods af loven sker det alligevel, at handicappede bliver forskelsbehandlet, og de første sager er begyndt at blive rejst ved domstolene.

Højesteret har - for ganske nylig - for første gang dømt en arbejdsgiver til at betale godtgørelse for at fyre en handicappet medarbejder uden at gøre nok for at tilpasse arbejdet til medarbejderen.

Det er Skibby Supermarked, der er en del af Meny-kæden, der skal betale en erstatning på 373.257 kroner til en fyret medarbejder, som HK har ført sag for.

Højesteret har slået fast, at virksomheden ikke levede op til sin pligt ifølge Forskelsbehandlingsloven om at tilpasse arbejdsopgaverne for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen, da hun fik konstateret kronisk leddegigt og fik en lægeerklæring på, at hun ikke kunne fortsætte det opslidende arbejde på gulvet i butikken.

Virksomheden var ikke villig til at sammensætte mindre fysisk belastende opgaver til hende på trods af muligheden for at udføre administrative opgaver, og derfor blev kvinden mere og mere syg. I december 2009 blev hun efter 14 års ansættelse fyret med begrundelse i mere end 120 dages sygdom.

Dommen er et gennembrud i vores beskyttelse af mennesker med en funktionsnedsættelse på arbejdsmarkedet, og det ligger nu helt fast, at man ikke bare kan fyre en handicappet medarbejder.

Dommen siger, at hvis arbejdsgiveren er klar over, at medarbejderen har et handicap, så har man en udstrakt forpligtigelse til at tilpasse arbejdet til handicappet, så længe det ikke er urimeligt. Samtidig siger dommen også, at 120 dages reglen ikke kan bruges, når arbejdsgiveren ikke har tilpasset opgaverne.

Min opfordring er derfor, at virksomheder, der ansætter en medarbejder med en funktionsnedsættelse, eller som har en medarbejder, der får en funktionsnedsættelse, søger råd og vejledning om, hvordan arbejdet kan tilpasses, hos kommune, jobcenter og de handicaporganisationer, som findes. 

Arbejdsmarked Arbejdsmiljø HK-medlemmer Retssager
Susanne Sommerlund - HK fagforening

Susanne Sommerlund

Formand

HK Handel MidtVest

Jeg er formand for HK'ere, der arbejder indenfor Handel og Engros i Midt- og Vestjylland. Her kan du læse mine holdninger til emner, der berører netop denne medlemsgruppes arbejdsliv. Du er meget velkommen til at give dit besyv med i en kommentar.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk