Hånd, der  er ved at skrive under på kontrakt.

 

I HK Handel ser vi nogle gange medlemmer, der starter i praktik i en butik for senere at overgå til fleksjob. Desværre oplever vi, at ikke alle får løn efter den overenskomst, der er på området.

Vi ser desværre også fleksjobbere, der går glip af løn under sygdom og andre af de ydelser, de er berettigede til.

Som formand for HK Handel MidtVest vil jeg gerne gøre opmærksom på, at selv om din arbejdsplads ikke har tegnet overenskomst, så skal der som hovedregel tages udgangspunkt i overenskomsten på området, når løn og arbejdsvilkår skal aftales mellem dig og din arbejdsgiver.

Du giver altså ikke afkald på basale rettigheder, fordi du er fleksjobber.

Det gælder stadig, at du skal have en ansættelseskontrakt, feriepenge og løn under sygdom, lige som du eksempelvis har krav på barselsorlov. Uanset dit timeantal i fleksjobbet er du altid dækket af funktionærloven, når du udfører funktionærarbejde.

Når du modtager din ansættelseskontrakt, skal du være opmærksom på, om den er korrekt og ikke indeholder fejl og mangler, og om den stemmer overens med din fleksjobaftale.

I din ansættelseskontrakt skal der blandt andet være anført skånehensyn. Og så skal der stå, hvilken overenskomst du er omfattet af.

Er du i tvivl, om din ansættelseskontrakt er korrekt, så henvend dig til din fagforening.

I HK ser vi gerne din ansættelseskontrakt igennem for eventuelle fejl og mangler, og så du sikrer dig, at der er overensstemmelse mellem din ansættelseskontrakt og din fleksjobaftale. 

Artiklen er opdateret 16. februar 2021

DU FÅR JURIDISK RÅDGIVNING OG RETSHJÆLP

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.