Før vi går på velfortjent juleferie, vil jeg gerne sende en varm julehilsen til alle medlemmer af HK Kommunal Sydjylland. Det har været endnu et år med lidt for meget uro, men der her også været gode udviklinger iblandt. 

Bestyrelsen har i 2019 fortsat sit fokus på kompetenceudvikling ved lokale fyraftensmøder, hvor fremtidens arbejdsmarked har været drøftet med medlemmerne. Det har været nogle givtige dialoger, og indsatsen synes at have båret frugt, da der er sket den største udvikling på landsplan i HK Kommunal Sydjylland. Det er dejligt, at I har taget kompetencegivende uddannelse til jer. 

Det nye kursustilbud, Fremtidens HK’er, har ligeledes haft stor søgning, så der vil blive udbudt flere kurser i 2020. Dermed vil mange flere få digitale kompetencer til at udvikle deres arbejdsplads til gavn for opgaveløsningen og for borgerne/patienterne.

Vi har også oplevet en presset hverdag, og desværre har flere af vores kommuner ved Budget 2020 gennemført besparelser, der også har ramt vores medlemmer. Ved afskedigelser skal vi sikre de bedst mulige vilkår for vores medlemmer og arbejde for, at de kommer videre i deres arbejdsliv.

Julen skal gerne være med til at glemme hverdagens stress og jag. Vi skal nyde familiens selskab og slappe af eller gøre dét, vi har allermest lyst til.

Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår og tak for de mange gode snakke, jeg har haft med mange af jer i løbet af 2019.