Meget er ubegribeligt. Men noget er mere ubegribeligt end andet.

Kvinder får stadig mindre i løn end deres mandlige kolleger. Hos os i HK viser en helt ny lønstatistik baseret på mere end 25.000 HK’ere på det private arbejdsmarked, at mænd gennemsnitlig får 10,5 procent mere på lønkontoen end kvinder.

Tænk, hvis statistikker viste, at de rødhårede fik mindst i løn? Det er diskrimination, ville vi på et splitsekund kunne blive enige om. Og mon ikke hurtigt virksomhederne ville få ryddet op i den forskelsbehandling?

Her på Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts vil alle i kvindefesttalerne være enige om, at uligeløn er uklædeligt i et moderne velfærdssamfund. Men lad os også være enige om det den 9., 10 og 11. marts. Og hvad med, at vi ud over enigheden faktisk fik det til at ske.

Nøglen til en løsning ligger hos arbejdsgiverne, hos kollegerne og hos den enkelte kvinde. Der skal en kulturændring til.

For jeg tror ikke, at nogen forskelsbehandler bevidst. Men vores kønsopfattelser i forhold til løndannelse er så dybt forankret i fortiden, at især ledere skal være meget bevidst om de ubevidste mekanismer, som sker, når der aftales løn.

Går vi 10 år tilbage tjente mændene på HKområdet 15,8 procent mere end kvinderne, svarende til 4.190 kroner om måneden. Det er i 2017 skrumpet ind til 10,5 procent, svarende til 3.461 kroner. Det er da trods alt en forbedring.

Og der er et momentum lige nu. Det er nemmere nu at tale om ligestilling, og de barrierer man som kvinde står over for, end det var for 1-2 år siden. Jeg tænker også på #metoo-kampagnen. Det er på en helt ny måde i orden at tale om det - og det bør også få en effekt på lønforskellene.

Mere end hvert femte kvindelige HK/Privat-medlem svarede i en Epinion-undersøgelse fra 2017, at de har en oplevelse af, at de tjener mindre end sine mandlige kolleger, selv om de udfører de samme arbejdsopgaver.

Noget er af forklaringen er desværre, at mødre er mere væk fra arbejdsmarkedet, og at det holder dem nede løn- og karrieremæssigt.

For kvinder rammes i dag af en slags børnestraf – de går ofte glip af hele tre lønstigninger per barn, de får: Første gang, fordi de er gravide. Anden gang, fordi de er på orlov, og tredje gang, fordi de har været væk i et år. Og det er ulovligt at forskelsbehandle på grund af barsel.

Derfor ligger der også en opgave i, at fædre i højere grad tager mere af barselsorloven.

Det er på tide, at vi nedsætter straffen for at være kvinde.

Klumme bragt i Sjællandske Medier