Ligestillingen har det altså mere end skidt, når det gælder barselsorlov. Og det koster på kvinders løn og karriere.

Det må vi altså kunne gøre bedre.

Opløftende er det, at 6 ud af 10 mænd i HK/Privat ønsker en mere ligelig fordeling af barsel. De vil altså gerne. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion. Desværre er det kun 4 ud af 10 kvindelige HK’ere, der mener det samme. Mændene er altså mere parate end kvinderne. Der ligger også et ansvar hos mødrene til at give fædrene plads til at være fædre.
Også arbejdsgiverne er en barriere for en mere ligelig fordeling af barsel mellem mødre og fædre. 4 ud af 10 giver udtryk for manglende opbakning fra arbejdsgiveren, som årsag til at fædre i gennemsnit holder meget lidt barsel.

Selv om fædres adgang til barsel er blevet forbedret pænt de senere år, så gør alt for få chefer og HR-afdelinger noget aktivt for at informere fædre om deres muligheder. Fokus ligger på moderen og hendes barsel, og med den praksis bliver der lagt en forventning om, at barslen er hendes. Det er ligesom det naturlige. Men kun ved at virksomhederne aktivt spørger vordende og nybagte fædre til orlov, legitimerer ledelsen, at fædre tager mere orlov.

Det er altså ikke nok med et stort tillykke til far, det bør følges op med samtale og information om barselmuligheder. Det skal gøres naturligt og forventeligt, at mænd går på barselsorlov.
Beslutningen om fordelingen af barsel bliver taget derhjemme i familien. Og det er helt tydeligt, at det stadig i 2018 er det naturlige er, at forhandlingen derhjemme har udgangspunktet, at mor har barsels- og forældreorloven. Og så kan der afgives lidt til fædre.

Som familier, chefer og kolleger har vi et medansvar for, at bliver mere naturligt, at børn er et fællesprojekt, og at barslen er et fælles anliggende. Vi skal parkere automatpiloten.
For os i HK er målet ikke, at vi når 50/50. For mødre føder og ammer. Men der er intet naturligt i, at fordelingen er 90/10. For det koster på ligeløn og karriere. Det har vi kvinder ikke råd til. Og alt for megen kvindelig talentmasse bliver ikke foldet ud i det omfang, den kunne.

Så lad os i fællesskab skubbe til og give plads til, at fædre holder mere fri med deres babyer, så mors job og karriere kan værdisættes lige så højt.