HK.dk logo

10. juni 2015

Dagpenge, uddannelse og arbejdsmiljø på dagsordenen

Det kan ikke undre, at dagpenge-problematikken står højt oppe på den dagsorden, vi i HK har på vores medlemmers vegne. For vi synes ikke, der er dansk tradition for at lade bestemte grupper i stikken. Hverken i HK – eller på det danske arbejdsmarked. 

Vi har tværtimod en stolt tradition for, at vi både holder hånden under og over de svage grupper i samfundet. Derfor synes det at være ganske udansk, når politikerne aktuelt lader en så stor gruppe af dagpenge-modtagere falde ud over en økonomisk, personlig og social afgrund, hvor de står til at miste alt. Ikke bare fodfæstet på arbejdsmarkedet, men fodfæstet i livet. HK taler aktuelt med alle, der vil være med til at sikre fast grund under fødderne på de ledige i en svær situation, som de ikke selv har valgt. Kortere optjeningsperiode og optjening af dagpenge under forskellige aktiveringstilbud er kun to af de krav, vi håber vil give genlyd hos politikerne.

HK vil til enhver tid arbejde aktivt for, at vi bevarer solidariteten på arbejdsmarkedet – også med de grupper, der desværre ikke er en aktiv del af det. Vi har oplevet politikere, der under den aktuelle valgkamp har talt om, at vi skal ”…genskabe respekten for de, der vil arbejde” – og at respekten skal genskabes med indførelse af et såkaldt moderne dagpengeloft, der skal gøre forskellen større mellem offentlig forsørgelse og lønniveauet. Det skal kunne betale sig at arbejde, hedder det. Vi undrer os over, hvorfor disse politikere ikke hellere tænker, at det skal kunne betale sig at skaffe arbejde til alle. For løsningen er næppe at stille dårligt stillede familier og især deres børn endnu svagere. Det kommer til at koste dyrt på livskvaliteten, familielivet og på sigt også på, hvad den enkelte ledige på kontanthjælp har at byde ind med. Vejen tilbage på arbejdsmarkedet bliver ganske enkelt længere og længere.

Lad os i stedet gøre adgangsvejen til arbejdsmarkedet kortere ved at styrke de ledige, skabe de nødvendige jobs, få flere tilbage på arbejdsmarkedet og dermed samle de ressourcer op, som der bliver så stor brug for i de kommende år. Alle drømmer om bedre tider og et økonomisk opsving. Tænk sig, hvis nu de ledige på kontanthjælp rent faktisk er en del af løsningen, hvis vi skal arbejde os helt ud af krisen og ind i et opsving! ”Plads til alle, brug for alle” kan sagtens tåle at komme på plakaten igen.

Og hvor er visionerne på uddannelsesområdet, der kompetenceudvikler en svagt stillet, ufaglært gruppe mod nye muligheder – både for dem og deres arbejdsgivere? Eller hvad med en ungdomsuddannelsesprofil, der bedre matcher behovet på arbejdsmarkedet og ude hos virksomhederne? En uddannelsesprofil, hvor vi igen sikrer respekt omkring erhvervsuddannelser, styrker det gode håndværk og motiverer flere unge til at gå håndens vej.

Når vi er på arbejdsmarkedet, skal vi til gengæld føle os godt tilpas på et velreguleret arbejdsmarked med rimelige arbejdsbetingelser til alle. Det handler om løn, pension og forsikring, men det handler også om arbejdstid og arbejdsbetingelser i øvrigt. Om at skabe de rette værn mod stress, mobning, fysiske belastninger og andet, der mindsker vores trivsel på arbejdspladsen – måske endda i en sådan grad, at vi ikke magter det og ”går ned med flaget”. 

I HK har vi udråbt 2015 til arbejdsmiljøår, og igen taler vi med alle dem, der har samme tema på dagsordenen. Fordi medarbejderne i danske virksomheder og på offentlige arbejdspladser fortjener et arbejdsmiljø, hvor de trives, fungerer og leverer. Og fordi det er unødvendigt og alt for dyrt for både arbejdsgivere og samfund, når danskerne (over)arbejder sig i stykker.

Der er god grund til at smøge ærmerne op på partiskjorterne, når politikerne efter valget skal i arbejdstøjet. HK hjælper dem med at sætte både dagpenge, uddannelse og arbejdsmiljø på dagsordenen.
Arbejdsmiljø Dagpenge Uddannelse
Martin Rasmussen - HK fagforening

Martin Rasmussen

Næstformand

HK Danmark

Mit faglige hjerte banker for arbejdsmiljø, beskæftigelse, ligestilling og de unge. 

Jeg kæmper hver dag for at sikre, at vi forebygger det dårlige arbejdsmiljø, at vi sætter alt ind på at bekæmpe stress, og at alle har ret til at komme på arbejde uden at blive chikaneret. 

Jeg kæmper for ligeløn, for vores kvindelige medlemmer tjener i gennemsnit 15% mindre end deres mandlige kolleger. Vi er nået langt med ligestillingen, men slet ikke nok. 

For mig er uddannelse og karriererådgivning vigtige nøgleord, så vi hele tiden kan hjælpe vores medlemmer videre i deres jobliv. Og vi skal gøre en særlig indsats for dem, der gerne vil have et fleksjob. De skal have det antal timer, de kan holde til at arbejde. Og selvfølgelig en ordentlig løn for det.

Sidst, men ikke mindst brænder mit hjerte for de unge. Jeg kom selv ind i HK via HK Ungdom. Jeg nyder at se vores unge talenter vokse, se dem organisere elever i HK og glæder mig til de skaber fremtidens HK.
 
Det er bare noget at det, du vil kunne læse om på min blog. 

God fornøjelse med læsningen. 

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk