Opholdskrav

Pr. 1. januar 2019 blev der indført et nyt opholdskrav. Det betyder, at der indføres et krav om ophold i Danmark/EU-land i mindst 7 år inden for de seneste 12 år.

Det er ikke en regel, jeg er tilfreds med, selvom det i 11. time lykkedes at få ændret forslaget fra 7 års ophold inden for de seneste 8 år til 7 år inden for 12 år. Det lykkedes også at opbløde reglen for børn, der har været udrejst sammen med deres forældre.

Det er efter min mening helt usagligt at indføre særregler om ophold. Ifølge en undersøgelse fra Danske A-kasser er antallet af tredjelandsborgere, der er i beskæftigelse i Danmark, steget med næsten 50% fra 2010 til 2017. I samme periode er der 36 % færre tredjelandsborgere, der modtager dagpenge.

Jeg mener, at det er en uskik at bruge a-kasserne og dagpengesystemet til at fremme andre politiske ønsker end de rent beskæftigelsespolitiske.

Helt galt bliver det naturligvis, når man - som her - indfører reglerne med tilbagevirkende kraft. Desværre svækker det også troværdigheden for hele den såkaldt ”danske model”.

Nye regler for selvstændige

I modsætning til reglen om opholdskrav er jeg meget tilfreds med de nye regler om selvstændig virksomhed, som trådte i kraft den 1. oktober 2018.  Disse regler giver meget bedre muligheder for de af vores medlemmer, der enten er selvstændige, honorarlønnede eller arbejder freelance. Muligheden for at kombinere både selvstændig virksomhed og lønarbejde viser, at det er muligt at tilpasse dagpengereglerne til et moderne arbejdsmarked. Det er også et plus, at medlemmerne kan starte en virksomhed, mens de modtager dagpenge.

Det var også på høje tid at skrotte de gamle og meget restriktive regler, der efterhånden var helt ude af trit med virkeligheden.

HKA har været en aktiv deltager i hele forløbet op til reglernes vedtagelse. Det viser, at det er muligt at påvirke den politiske proces, når vi på et sagligt grundlag kan komme med ideer til bedre regler til gavn for hele arbejdsmarkedet.

Supplerende dagpenge

Ved samme lejlighed kom der også nye regler om supplerende dagpenge. Dem er der ingen grund til at være stolt af.

Der er kun ret til supplerende dagpenge i 30 uger, og når denne tid er gået, vil et medlem miste retten til dagpenge for en hel måned bare ved at tage 1 times arbejde, i stedet for kun at miste dagpengeretten for den uge, hvor der arbejdes. HK har - sammen med andre gode kræfter - arbejdet hårdt for at ændre denne helt urimelige regel, og det lykkedes heldigvis. Regeringen har i december ændret reglerne, så der nu som tidligere benyttes en ugeopgørelse.

Selv med denne lille sejr syntes jeg, at de nye regler om supplerende dagpenge rammer langt fra skiven.

Jeg vil derfor også i 2019 arbejde for, at disse regler enten afskaffes helt eller får en anden og bedre form.

Med ønsket om et godt år 2019.