Af Martin Rasmussen, næstformand, HK Danmark og Martin Nymann, formand, HK Ungdom Nordjylland. Bragt i Nordjyske Stifttidende 15. november 2020.

De unge er den gruppe, som er mest udsat for seksuelle krænkelser. Knap hver anden har været udsat for sexchikane, viser en undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det er et uacceptabelt tal og kalder på handling. Særligt fra arbejdsgivernes side.

Seksuel chikane har været en af 2020' s største emner - og tak for det. For det er vigtigt, at vi kommer krænkelser til livs, og at vi får sikret et trygt arbejdsmarked for alle.

Alle aldersgrupper oplever seksuelle krænkelser, men de unge er særligt udsat - det kan vi ikke være bekendt.

I forvejen er unge og nyansatte nogle af de mest udsatte på arbejdsmarkedet på flere parametre. Det er noget, som skal løftes. For vi skal sikre en god start på arbejdsmarkedet og helt uden chikane.

Det gode arbejdsmiljø er arbejdsgivernes ansvar, og de skal bane vejen for en god kultur på arbejdspladserne.

Lederne skal også være særligt bevidste om, at deres adfærd påvirker arbejdsmiljøet, og er du kollega til en ung, så tag hånd om dem og hjælp dem. Allervigtigst er det, at alle på arbejdspladsen siger fra overfor krænkende adfærd.

Der bør være mere fokus på at instruere nyansatte, unge, vikarer og elever, da det er et vigtigt led i forebyggelsen og håndteringen af seksuel chikane.

FH's undersøgelse viser også at 15 pct. af de unge, som har været udsat for sexchikane, ender med at sige deres job op, og at de unge i højere grad end andre aldersgrupper mærkes af krænkelserne og ender med konsekvenser som sygdomsforløb og psykiske sygdomme.

Konkret ønsker vi fra HK at: Loven skal gøres mere præcis.

Det skal være tydeligt, at seksuel chikane altid vil være en væsentlig misligholdelse fra arbejdsgivers side.

Godtgørelsen til ofre for seksuel chikane skal være markant højere end i dag Ret til skolepraktik. I dag kan en elev ifølge erhvervsuddannelsesloven ikke starte i skolepraktik, hvis hun eller han har en verserende tvist med arbejdsgiver om ophævelse af uddannelsesaftale f. eks. på grund af seksuel chikane. Denne regel sætter elever, som har været udsat for seksuel chikane i en ekstra klemme, og HK arbejder for at få den afskaffet.