Bragt i Berlingske 17. januar 2021

Dansk Erhverv mener, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på 14,2 milliarder kroner, hvis vi alle tager én arbejdsdag mere hjemme om ugen - i forhold til, hvad vi gjorde før krisen. Det er da altid sjovt at gøre sig den slags spekulationer, men lige netop i denne situation bør argumenter om mulige økonomiske besparelser ikke stå i vejen for arbejdstagernes psykiske arbejdsmiljø.

Der er få ting, jeg frygter. Men når jeg ser på udregningerne fra Dansk Erhverv, kan jeg godt frygte, at der er mange arbejdsgivere, der ser på tallene og tænker: Her kan vi spare - lad os få meget mere hjemmearbejde! Vores arbejdsliv og dagligdag er blevet meget anderledes det seneste år. I HK ser vi også tydelige tegn på, at omfattende hjemmearbejde også indebærer fysiske gener og psykisk mistrivsel, som skal tages alvorligt.

Den seneste undersøgelse blandt vores medlemmer, foretaget af HK Stat, viser, at 90 procent har været sendt hjem. Heraf fandt 28 procent hjemmearbejde meget positivt i juni - men i december var det tal faldet til 15 procent. Når vi spørger medlemmerne, melder de tilbage, at de oplever mindre fordybelse, ro og glæde - og til gengæld mere kedsomhed, ensomhed og tristhed.

Det er det, jeg i virkeligheden frygter.

I HK kræver vi, at hjemmearbejde skal være frivilligt.

Det er ikke for alle - og det skal der være plads til.

Overordnet er vi positivt indstillet over for muligheden for at arbejde hjemme. Hjemmearbejde skal være et valg, ikke tvang, og vi må ikke glemme arbejdsmiljøet.

Det er stadig arbejdsgiverens ansvar, selvom arbejdet udføres hjemmefra, og det skal der ikke ændres på.

Hvis flere af vores medlemmer udtrykker et ønske om hjemmearbejde af den ene eller den anden grund, skal det være en mulighed og et frit valg. Men i HK ved vi, at det også er vigtigt at møde ind på arbejdspladsen og møde kollegerne ansigt til ansigt. Der er i dag en grundlæggende efterspørgsel på fællesskab, som mange af vores medlemmer er vant til at være en del af på arbejdspladsen.

Og nå ja, hvis vi endelig skal tale om penge, høje beløb og tal, er der da også et behov for at se på, hvad de mange sygemeldinger grundet dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet. For der er ikke tale om småbeløb.

Også derfor arbejder vi i HK på at styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Det gælder (især) også, når arbejdsmiljøet er rykket til hjemmearbejdspladsen.