HK.dk logo

23. maj 2016

Ingen skal blive syg af arbejdet

Trods statslige nedskæringer på arbejdsmiljøindsatsen fortsætter HK arbejdet for bedre psykisk arbejdsmiljø.

Folketinget gav i maj 1996 bred tilslutning til handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø. Et af de overordnede mål i handlingsprogrammet var en fremadrettet vision om at reducere eller helt undgå helbredsskader på grund af psykosociale risikofaktorer i arbejdsmiljøet.

I den forbindelse udarbejdede Arbejdstilsynet en håndbog til en landsdækkende informationsindsats om psykisk arbejdsmiljø. Håndbogen var tænkt som et opslagsværk, først og fremmest til personer, der i praksis arbejdede med psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

I håndbogen skrev man dengang, at ”meget tyder på, at der i fremtiden rettes mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er der flere grunde til. Bl.a. viser undersøgelser, at en meget stor del af lønmodtagerne i Danmark og EU føler sig stressede på grund af deres arbejde og derfor ønsker at mindske de psykiske belastninger. Samtidig er der en tendens til, at det i forskellige sammenhænge bliver mere og mere legalt at tale åbent om, hvordan man bliver påvirket af arbejdet.”

Som et led i lovreformen fra 1997 omkring arbejdet med Arbejdsmiljøloven blev man enige om at ændre branchesikkerhedsrådene til branchearbejdsmiljøråd (BAR). Arbejdsmarkedets parter – arbejdsgivere og lønmodtagere – skulle være mere direkte ansvarlige for arbejdsmiljøarbejdet i de enkelte brancher. Den opgave har vi taget meget seriøst i HK, og der er blevet leveret utrolig meget flot materiale fra BAR’ene, som var nemt at komme til og var rigtigt brugbart på arbejdspladserne.

Desværre gør dette års finanslov ikke noget godt for de mange års arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Besparelser i Arbejdstilsynet har reduceret midlerne til især den særlige indsats mod lige netop det område. Men nedskæringerne sker ikke kun i Arbejdstilsynet. Partsmidlerne til arbejdet i BAR er også blevet voldsomt reduceret.

Man kunne frygte, at det blev enden på 20 års arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Det må det ikke blive, for efter 20 års ihærdigt arbejde med at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø i vores brancher, er der stadig brug for fokus på området. Derfor har HK dannet Stress Alliancen samen med Forsikring og Pension, Hjerteforeningen, Psykiatrifonden, FOA og PenSam.  Den 25. april blev der holdt et stresstopmøde, med 50 inviterede eksperter. 

Mit budskab skal være: Pas på dig selv og hinanden! Vi bliver alle hvirvlet ind i hverdagens stress og jag. Nogle er bedre til at få struktur og orden i det kaos, vi er omgivet af, mens andre bliver ramt, så de ikke længere kan overskue dagen og vejen frem.

Eksperterne er igen ude med gode råd: Nu skal den enkelte med stress ikke være væk fra arbejdspladsen, men være en del af hverdagen – dog med ændrede opgaver og rum samt tid til at komme sig. Er det en reel mulighed på dagens arbejdspladser, hvor fokus er på produktivitet og performance? Jeg håber det, for ingen skal blive syg af at gå på arbejde.

Mette Lyndgaard Pedersen

Fællesformand HK Nordjylland

Som formand for HK Nordjylland er jeg optaget af nordjyske HK’eres arbejdsliv, muligheder for faglig udvikling og job – og de vilkår, der påvirker det. Om det skriver jeg i bloggen, og du er velkommen til at kommentere og debattere mine synspunkter.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk