HK.dk logo

21. november 2016

Ligestilling og velfærd er til afstemning

Der mangler stadig meget på ligestillingen mellem mænd og kvinder og velfærdssamfundet er under pres. Nu stemmer danskerne om begge som danske værdier i Bertel Haarders Danmarkskanon.


Der er tilsyneladende gået mode i kanoner. Altså ikke dem med krudt og kugler, men kanoner, der skal minde os om danske værdier og kulturarv.

I disse dage slutter afstemningen til kulturminister Bertel Haarder dannelsesprojekt, Danmarkskanon. Det skal bevidstgøre os om de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder som i særlig grad har formet samfund og befolkning i Danmark. Det overordnede formål er oplysende og engagerende; at vi med processen om at stemme om den bedste værdi opnår større bevidsthed om vores kulturarv.

Jeg er slet ikke uenig i mange af de kulturtræk, som er fremhævet i Danmarkskanonen. Men jeg bliver en smule forundret over, at vi behøver at have en afstemning om elementerne. Hvordan kan ligestilling mellem kønnene fx overhovedet være en værdi, der kan stemmes om? Det burde ærligt talt være en selvfølge.

Historisk set er der sket en stor udvikling fra 1915, hvor danske kvinder fik stemmeret, og 1919, hvor Danmark fik sin første ligelønslov. I dag kan kvinder bestride offentlige embeder og vi har haft en kvindelig statsminister. Alligevel er der store mangler, når det kommer til reel ligestilling.

I HK – hvor størstedelen af medlemmerne er kvinder – oplever vi næsten hver dag, at der er forskel på kønnene; at mænd og kvinder ikke har de samme muligheder. Kvinderne har stadig de laveste lønninger; det er stadig kvinderne, som ved jobsamtaler bliver spurgt om familie- og fremtidsplaner, selvom det er forbudt – og farmand er stadig ikke nær så villig som mor, når forældrene skal dele barselsorlov. Desuden er langt flere kvinder uddannede og kvalificerede til lederjobs, end det faktiske antal af kvindelige ledere afspejler. Vi er bestemt ikke nået langt nok med ligestillingen. Langt fra endda.

Velfærdssamfundet er også til afstemning som en del af Haarders Danmarkskanon.

Her er det så, jeg bliver urolig for de tendenser, vi oplever i samfundet, blandt folketingsmedlemmer og især i medierne, at der rejses spørgsmål ved, om vi overhovedet har råd til det velfærdssamfund, vi kender.

Velfærdssamfundet bygger på værdier som solidaritet, lighed og fællesskab. Værdier, som vi i fagbevægelsen holder højt, men som mange i disse tider desværre forkaster. Det er i høj grad blevet ’mig-selv-først’. Fællesskab både i arbejdssammenhæng og i fritid er i dag mindre fremtrædende end tidligere. Vi kan drive små fællesskaber, hvor man er sammen med få ligesindede, men det er tilsyneladende sværere at identificere sig med det store fællesskab. Derfor lider tanken om det solidariske velfærdssamfund, hvor den der har mest yder til dem, der har mindre. Desværre!

Ligestilling, velfærd og solidaritet er danske værdier, som jeg mener i høj grad trænger til at blive fremmet.

Mette Lyndgaard Pedersen

Fællesformand HK Nordjylland

Som formand for HK Nordjylland er jeg optaget af nordjyske HK’eres arbejdsliv, muligheder for faglig udvikling og job – og de vilkår, der påvirker det. Om det skriver jeg i bloggen, og du er velkommen til at kommentere og debattere mine synspunkter.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk