I dag får ledige nyuddannede uden børn 13.158 kroner før skat om måneden. Ifølge de borgerlige politikere, der forhandlede om en erhvervspakke i efteråret, skulle det beløb sænkes til 7.182 kroner om måneden. Det svarer til næsten en halvering (Jyllands-Posten, 14. maj 2018).

Det vil sige, at regeringens ønskedrøm dengang var, at nyuddannede skulle have en indkomst, der svarer til bruttobeløbet i kontanthjælpen for unge op til 29 år.

Nu er der heldigvis ikke flertal for planerne, men der er alligevel grund til at give dem nogle ord med på vejen.

Det er nemlig tale om ren klassepolitik med en række asociale konsekvenser, som jeg ikke ønsker i vores samfund.

Vi vil så gerne bryste os af, at Danmark har et af verdens bedst fungerende arbejdsmarkeder. Blandt andet fordi arbejdstagerne selv tager ansvar og forsikrer sig, når de melder sig en i en a-kasse. Men politikerne underminerer dette system, hvis de indfører så kraftige forringelser for de nyuddannede unge. Hvorfor skulle de melde sig ind i en a-kasse, hvis de har udsigt til en ydelse på kontanthjælpsniveau?

En sådan politik ville få de unge til at storme ud af a-kasserne eller aldrig melde sig ind i dem.

Ikke alle nyuddannede er så heldige at få job med det samme. Derfor har vi en forsikringsordning som a-kasserne. De nyuddannede skal ikke skubbes ud af dette system, så snart de er så uheldige at gå ledige i en periode efter eksamen.

Rige folks børn har ikke brug for dimittendsats og a-kasse. Det har derimod det store flertal af de unge – særlig de, hvis forældre ikke kan hjælpe dem økonomisk. Hvis vi fjerner muligheden for at bryde den sociale arv, bliver Danmark et fattigere samfund.

Hvis de oprindelige planer var blevet virkelighed, ville unge, der får elevløn på en erhvervsuddannelse, endda opleve et indkomstfald efter eksamen. De ville opleve, at dimittendsatsen var ringere end de vilkår, de havde via overenskomsten i deres elevtid. Det er ikke rimeligt.

Der er dog heldigvis besindige røster, også blandt de borgerlige. Liberal Alliance hylder myten om statsfinansieret hygge til nyuddannede. Men ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, så har regeringen ingen planer om at ændre i dagpengereglerne. Det ville også være svært for ham, da dagpengeaftalen er forligsbelagt, og han i givet fald skulle overtale Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne til ændringerne. Intet tyder på, at DF og S tør eller vil forringe dagpengene til nyuddannede så voldsomt.

Den holdning synes jeg, forligspartierne skal fastholde. Vi har ikke brug for at få reduceret dimittendsatsen for unge nyuddannede. Vi har brug for, i opgangstider som vi har nu, at byde de unge velkommen på arbejdsmarkedet.