Dagpenge

LO-fagbevægelsen har lanceret kampagnen ”styrk dagpengene”. Hvorfor? Fordi alt for mange danskere har mistet tilliden til, at dagpengesystemet holder hånden under dem, hvis de får brug for det. Derfor vælger et stigende antal af danskere at tegne en privat lønforsikring for at genskabe sikkerheden. Nemlig den sikkerhed, den enkelte behøver for at føle sig tryg i tilfælde af fyring.

Selv HK har en lønforsikring for de to offentlige sektorer, fordi medlemmerne ønskede det og stemte for det.

Men det, der grundlæggende er galt, er at Folketinget har forringet dagpengesystemet så markant, at masser af lønmodtagere ganske forståeligt vil sikre sig ekstra.

Derfor undrer det mig ikke, at vi hver især har stort behov for at sikre vores indkomst, men det undrer mig meget, at vi alle blot accepterer præmissen om dobbelt forsikring ved ledighed.

Ingen tegner en dobbelt husforsikring i tilfælde af brand og indbrud, for her ved vi alle, at det ikke hjælper dig yderligere – det er blot en ekstra udgift, som ikke kommer til udbetaling – men med dagpenge er sagen en helt anden.

Flere af de individuelt tegnede lønforsikringer sælges med baggrund i at komme udenom de nuværende regler på dagpengeområdet. Faktisk bliver det fremhævet, hvor godt det er at undgå jobcentrene og de tilhørende krav, ligesom den sidste stramning med en karensdag bliver kompenseret af forsikringen. Sidst men ikke mindst lover flere forsikringsselskaber Danmarks højeste udbetaling på en enkel og nem måde.

Hvis de kunne, ville alle medlemmer af HK gerne have usikkerheden fjernet i stedet for at blive mødt med et skærpet krav om levering af dokumentation for søgte job og fællessamtaler med a-kassen og jobcentrene. Dertil kommer en forringelse af dagpengesatsen, hvis de ikke opfylder kravet om fuld beskæftigelse indenfor de sidste to år. Og de ønsker på ingen måde en karens i deres dagpenge, for deres regninger skal også stadig betales fra dag 1.

Hvad gør HK? Vi vil stadig arbejde for et mere retfærdigt dagpengesystem ved at forklare beslutningstagerne, hvad de lave satser betyder i den virkelige verden. Det burde ikke være nødvendigt i Danmark at dobbeltforsikre sig mod ledighed.