Spørgsmålet er ikke blevet mindre aktuelt af, at Region Sjælland som led i en sparerunde nu pønser på at fyre alt for mange gode medarbejdere på vores sygehuse. Ud over læger, sygeplejersker og sosu’er planlægger regionen at nedlægge i omegnen af ikke mindre end 100 lægesekretærstillinger. I forvejen er Region Sjælland den danske region, der i løbet af de seneste år har skilt sig af med flest lægesekretærer. Nemlig 80 stillinger, svarende til en reduktion på 15 % over 2 år.

Lægesekretærer er ikke bare skrivedamer

Svaret på spørgsmålet om lægesekretærernes rolle og værdi er kort og godt ’Nej!’
Lægesekretærer udfører nemlig funktioner, der er helt afgørende for, at det behandlende personale kan yde den bedste service. Og så er de garanter for, at patienterne får en oplevelse af kvalitet og professionalisme på sygehusene.

Vores dygtige lægesekretærer er nemlig uddannet og eksperter i at registrere, rekvirere, dokumentere og planlægge samt at lave opfølgning i et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten skal følges fra start til slut. Den del kræver koordinering mellem en lang række instanser for at sikre, at patienten ikke falder ned mellem flere stole. Det er sekretærernes ansvar. De sikrer både, at patienternes rettidigheder og garantier overholdes, og den meget vigtige kontakt til og dialog med de pårørende.

Laver en lægesekretær ikke mere?

Jo, de sørger for at indkalde patienten på rette tid og sted, sikrer, at de rette ressourcer er til stede og sørger for patientens videre forløb. Og så holder de tilmed styr på, at rengøringen har den nødvendige standard.

Lægesekretærernes overblik over patientforløbene sikrer, at man kan skride til handling, hvis der fx ikke er styr på tider, undersøgelser eller behandlinger. Et overblik, der giver stor værdi for patienterne, tryghed og følelsen af, at hospitalet har styr på tingene.

Sammenhæng i sundhedsvæsenet handler også om, at patienterne får den nødvendige pleje, genoptræning og behandling, når de sendes hjem fra hospitalerne. Hvis man ikke koordinerer, kan konsekvensen være, at patienterne blive syge igen, når de kommer hjem uden støtte – og det rammer især de allersvageste grupper af patienter. Også i de tilfælde spiller lægesekretærerne en vigtig rolle.

Lægernes tid skal ikke spildes foran pc-skærmen

Jeg mener, at omdrejningspunktet for styringen af vores sjællandske sygehusvæsen må være faglighed og patienttid på rette hænder. Læger og sygeplejersker oplever imidlertid, at de skal bruge alt for meget tid på administration.

Administrative opgaver kan udføres hurtigt og effektivt af vores lægesekretærer. Læger og andet behandlende personale skal ikke bruge tid på en for dem uvedkommende administration. Hvis vi systematisk lader de rette hænder klare arbejdet på vores sjællandske sygehuse, kan vi frigøre mange ressourcer og samtidig skabe et sundhedsvæsen i balance. Vores lægesekretærer bidrager på bedste vis til at sikre kvalitet for såvel borgere som sygehuspersonale på Sjælland.

Kort sagt: Lægesekretærerne tager hånd om patientens forløb.

Se også: Sjællandske sygehusfyringer: En uholdbar hovsaløsning