Derfor har jeg i dag skrevet et indlæg til de lokale medier for at gøre opmærksom på problematikken:

’Kvindelig sagsbehandler truet på vej hjem fra arbejde’, ’Jobcentermedarbejdere truet med økse’ og ’Hærværk på inventar´. Flere gange i efteråret har kommunalt ansatte været udsat for trusler. Og der er uden tvivl flere eksempler, som bare ikke er offentligt kendt.

Jeg mødes tit med holdninger om, at det er sagsbehandlernes egen skyld: De presser bor-gerne, har et negativt sprogbrug eller er ondskabsfulde.

Lad mig slå fast: Vold og trusler er uacceptabelt og ulovligt, uanset hvor uretfærdigt, man føler sig behandlet. Og ansvaret for vold og trusler ligger alene hos den truende eller voldelige.

Men hvad er baggrunden for den truende adfærd?

Beskæftigelseslovgivningen er stram og firkantet. Når forsørgelsesgrundlaget skæres ned til et minimum, eller når sygemeldte skal arbejdsprøves i en uendelighed, sætter det mennesker under et voldsomt pres. Det VIL uundgåeligt føre til store frustrationer.

Det kan jobcentrene ikke ændre. Ansvaret for lovgivningen ligger på Christiansborg. Jeg så dog gerne, at lokale folkevalgte i langt højere grad lagde pres på deres repræsentanter i Folketinget for at ændre lovgivningen i en mere menneskelig retning.

Det, jobcentrene kan gøre, er at have fokus på forebyggelse. Det er afgørende, at medarbejderne har kompetencerne til at nedtrappe konfliktniveauet. Og beredskabsplanen skal være fuldstændig klar for alle. Det skal være en rygmarvsreaktion, at man trykker på overfaldsalarmen, at man omgående kommer sin kollega til hjælp, tilkalder vagten eller trækker sig tilbage fra receptionen.

I 2017 foretog HK Kommunal en rundspørge blandt HK’erne på jobcentrene. 10 % svarede, at de har været udsat for vold eller trusler inden for 12 måneder. På Sjælland var tallene endnu højere: Omkring 17 % havde været udsat for trusler, og knapt 3 % havde været udsat for vold.

HK Kommunal har tidligere udsendt anbefalinger til landets jobcentre om håndtering og forebyggelse af episoder med trusler eller vold.

Mit spørgsmål til jobcentercheferne er nu: Bruger I de udsendte anbefalinger? Kender medarbejderne beredskabsplanen? Husker I at stille jer mellem borgeren og den ansatte?

Mit indtryk er, at dette sker i nogen grad. Men efter de seneste episoder vil jeg opfordre til, at jobcentrene kigger på HK Kommunals anbefalinger igen og giver beredskabsplanen et eftersyn og realitetstjek.

Trusler og vold fra frustrerede borgere vil nok aldrig forsvinde helt. Men vi skylder medarbejderne i fronten at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at de har et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Læs mere om vold og trusler her på HK.DK