I starten af året var det helt anderledes.

Mine lokale tillidsvalgte kunne næsten ikke få armene ned af bar glæde, fordi Roskilde Byråd proklamerede, at de ville satse på en anderledes budgetproces – med en høj grad af inddragelse.

Den politiske opfordring lød:
Kom med alle idéer, forslag og input til ændring af arbejdsgange og effektiviseringer. I sidder med fagekspertisen og kan se ting, vi ikke kan. Alle input ville blive behandlet med politisk ansvarlighed.

Derfor var forundringen dobbelt, da økonomiudvalget på sit sidste møde, dog uden stemmer fra Enhedslisten, enstemmigt støttede direktionens forslag om, at der med et snuptag skulle fyres minimum 20 administrative ansatte. Denne beslutning blev taget før medarbejderne havde haft mulighed for at komme med deres inputs. De selv samme politikere havde lovet, at de ville tage imod input med kyshånd.

Forundringen blev ikke mindre, da kommunaldirektøren blev citeret for, at der ikke skulle fyres blandt dem, der betjener borgerne, og at kommunen ikke ville gå i stå uden de medarbejdere, der ikke har borgerbetjening.

Der er åbenbart lidt langt fra de fine ord og til handling bag ordene. Lover politikerne mere, end de i virkeligheden har tænkt sig at holde?

Med HK-briller på virker det fortsat uklart, hvilke af de medarbejdere, Roskilde Kommune har ansat, som ikke bidrager til velfærden for borgerne. Vi ved fra erfaringer, at har man for få HK’ere ansat, kan det give store udfordringer i administrationen. Ineffektiv eller manglende administration koster nemlig dyrt.

Bruges de rette fagligheder til rette opgave i Roskilde Kommune, eller må eksempelvis pædagoger, lærere og ledere bruge så meget tid på administrativt arbejde, at det er gået ud over deres tid til børn, udsatte borgere m.m.?

Byrådet burde se lidt på udviklingen af personaleansættelser over de seneste 2 år. Og kender I LEON-princippet, som i sin enkelthed går ud på, at opgaver bliver løst på det laveste effektive omkostningsniveau? Det betyder, at ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser hele tiden skal have fokus på, om opgaverne bliver udført på det rigtige specialiseringsniveau. Det handler om at udnytte medarbejdernes kompetencer bedst muligt ved at bruge de rette personer til opgaverne.

Når medarbejderes faglighed bliver anvendt og værdsat, skaber det arbejdsglæde og et bedre psykisk arbejdsmiljø. I Roskilde Kommune er arbejdsglæden og det psykiske arbejdsmiljø i disse dage under pres. Medarbejderne er urolige for deres job og kede af presseudtalelser om, at deres stilling og funktion ikke giver værdi for borgerne.

Besparelser udløser aldrig glæde, men de kan håndteres på mange måder og med forskellige grader af sympati for processen og de involverede. I Roskilde Kommune ses i øjeblikket en yderst uelegant tackling af besparelser og inddragelsen af de ansatte. Det er ikke til gavn for nogen.

Så kære politikere, tag nu den dans om inddragelse, I selv har budt medarbejderne op til.