Stop symbolpolitikken 960x640

 

Hvert år venter jeg i spænding på regeringens årlige økonomiforhandlinger med kommuner og regioner, og 2019 er ingen undtagelse.

Efter en lang valgkamp og et regeringsskifte skal vi se, om de mange løfter bliver omsat til handling. Før valget lovede Socialdemokratiet øget fokus på velfærd og stop for udhulingen af de offentlige budgetter. 

Ved første forhandlingsmøde kunne vi se en smilende finansminister, som lovede øget fokus på velfærd, flere penge til ældre osv. - helt i overensstemmelse med Socialdemokratiets valgløfter.

Så langt så godt.

Men i samme nu hoppede finansministeren direkte tilbage i den borgerlige regerings retorik: Vi skal have flere penge ud i frontlinjen ved at spare på administrationen. 

De administrative opgaver forsvinder ikke

Jeg – og mine øvrige kolleger i HK – har sagt det mange gange før, og jeg gentager det gerne: Man styrker ikke velfærden ved at spare bevidstløst på administrationen – altså lægesekretærer, skolesekretærer, socialformidlere, virksomhedskonsulenter og andet administrativt personale. 

Administration er en profession som andre fagprofessioner i den offentlige sektor. Hvis den administrative kollega er væk, forsvinder opgaverne ikke ud i den blå luft. De administrative opgaver skal i stedet løses af sygeplejersker, læger, lærer, sosu-assistenter med flere, som dermed får mindre tid til borgerne. Det er ikke effektiv udnyttelse af de knappe midler, der er til rådighed.

Opfordring til politikere

Heldigvis er forhandlingerne kun lige begyndt, så der er håb endnu.

Så 3 hurtige opfordringer til Christiansborg:

1. Indgå flerårige budgetetter
2. Hav respekt for alle fagligheder i den offentlige sektor
3. Hav tillid til, at den enkelte kommune eller region kan finde de bedste løsninger lokalt.

Vores lokalpolitikere har også en stor aktie i denne forhandling, og det er nu, de kan være med til at bevise deres værd som folkevalgte. Så 3 opfordringer til dem kunne lyde:

1. Læg pres på Christiansborg for at varetage lokale interesser 
2. Lad jer ikke forblænde af symbolpolitik, der giver køb på fagligheder
3. Stol på, at I har kompetencen til at skabe de gode løsninger lokalt

Ved seneste folketingsvalg stemte vi danskere for en styrkelse af velfærden. Den nye S-regerings løfte var: velfærd først i hele Danmark – tillid, faglighed og arbejdsglæde. 

Jeg vil fortsat følge forhandlingerne med spænding, for at se hvilken vej regeringen vælger – styrkelse af velfærden eller symbolpolitik.