Mand, der truer med knyttet næve

Gerningsmanden er heldigvis i politiets varetægt. Der er ikke fysiske skader, og jobcentret har taget godt hånd om medarbejderne gennem deres kriseberedskab. Det er meget voldsomt at opleve trusler på jobbet, og det kan give alvorlige og langvarige psykiske mén.

Ingen skal være bange for at gå på arbejde! Så kort kan det siges. Det sker alt for ofte, at medarbejdere trues med vold, fordi de gør deres arbejde. Det gælder både verbale trusler og trusler på de sociale medier, og kurven er desværre støt stigende. Det skal der tages hånd om.

Jeg mødes tit med holdninger om, at det er sagsbehandlernes egen skyld: De presser borgerne, har et negativt sprogbrug eller er ondskabsfulde.

Det er beskæftigelseslovgivningen, som er for stram og firkantet, og ikke de ansatte. De er forpligtet til at arbejde efter de udstukne politiske love. Når forsørgelsesgrundlaget skæres ned til et minimum, eller når sygemeldte skal arbejdsprøves i en uendelighed, sætter det mennesker under et voldsomt pres. Det VIL uundgåeligt medføre frustrationer. Det skal vi kunne rumme og løse, både i forhold til dem uden forsørgelse og de ansatte på jobcentrene.

Nyeste undersøgelse viser, at færre sager giver større succes og effekt i forhold til at guide borgerne tættere på arbejdsmarkedet. For få ressourcer, både af menneskelig og økonomisk art, er med til at presse arbejdsmiljøet på de sjællandske jobcentre.

Med det i mente vil jeg dog slå helt fast: Vold og trusler er uacceptabelt og ulovligt, og ansvaret for handlingerne ligger alene hos den truende eller voldelige part.

HK Kommunal har tidligere lavet en undersøgelse, der viser, at omkring 17 % af HK’erne på Sjællands jobcentre har været udsat for trusler, og knap 3 % har været udsat for vold.

Vi har udsendt anbefalinger til jobcentrene om håndtering og forebyggelse af episoder med trusler eller vold. Efter hændelsen i Kalundborg vil jeg opfordre til, at jobcentrene kigger på anbefalingerne igen og giver beredskabsplanen et eftersyn.

Trusler og vold fra frustrerede borgere vil nok aldrig forsvinde helt, men vi skylder frontmedarbejderne at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre deres arbejdsmiljø.

Få råd om vold og trusler på jobbet