Møde på arbejdspladsen

Markeringen af arbejdernes internationale kampdag – 1. maj – er også virusramt og bliver, som alle større begivenheder, markeret på en anden måde eller udsat.

Den danske model har bevist sit værd under coronakrisen, hvor de overenskomstbærende organisationer sammen med arbejdsgiverne og regeringen har aftalt fælles, stabile rammer og vilkår for arbejdsmarkedet. 

Vi løfter alle i flok, og det fællesskab er jeg stolt over at være en del af. 

Nu har vi endelig fået slået fast og vist med al tydelighed, at det private og offentlige arbejdsmarked er hinandens forudsætninger og ikke modpoler og bremseklods for hinandens udvikling og sikring af vores alles velfærd.

Samfundet åbner gradvist i disse dage, og som formand for de medlemmer, der arbejder i de sjællandske kommuner og i Region Sjælland, vil jeg rette opmærksomheden på noget, vi sammen skal have fokus på – nemlig arbejdspladsens fællesskab.

Kernen på enhver arbejdsplads er arbejdsmiljøet, og det er et fælles anliggende, som vi året rundt og løbende skal festligholde og styrke.

Vi skal skabe og udbygge et godt arbejdsmiljø sammen, og dårligt arbejdsmiljø kan ikke løses individuelt.

Dialog, indflydelse, inddragelse samt synlig relationsskabende og nærværende ledelse skal være det, vi alle vender tilbage til på arbejdspladsen. Forudsætningen for at få det til at lykkes er samarbejdet mellem de tillidsvalgte og cheferne på arbejdspladserne. Så jeg vil gerne slå et slag for øget dialog og samarbejde, når vi nu alle skal til at vende tilbage til arbejdspladsen.

Åben, ærlig, inddragende og dialogsøgende kommunikation skal være kittet, som binder det hele sammen.

Mine tillidsvalgte står klar til at sikre det sammen med chefer og ledere på de offentlige arbejdspladser, og de venter bare på en invitation.

Få viden og råd om arbejdsmiljø her på HK.DK