Jeg skriver til jer, som er ansat på overenskomst for Lægesekretærer eller Administrations- og IT-personale m.fl.

Indledningsvis vil jeg og afdelingen udtrykke vores største respekt, anerkendelse og taknemmelighed for den enorme indsats, vi ved, I alle yder hver eneste dag. Jeres indsats og tilstedeværelse på de regionale arbejdspladser er i høj grad fundamentet for vores fælles indsats mod pandemien – stor tak for det.

Specielt indsatsen i forbindelse med COVID-19 har krævet og kræver fortsat en stor fleksibilitet af dig som medarbejder.

Vi vil i den forbindelse gerne orientere dig om de drøftelser og forhandlinger, der har været med Region Sjælland.

Orientering om forhandlinger med Region Sjælland vedr. beredskabs- og fleksibilitetsaftale

Medio 2020 indgik HK Kommunal sammen med Sundhedskartellet, FOA og 3F, 5 regionale aftaler om beredskab på sygehusområdet i forbindelse med COVID-19. Aftalerne udløb med udgangen af 2020, og det viste sig ikke muligt at forlænge aftalerne på centralt hold.

Eventuelle beredskabsaftaler med virkning fra den 1. januar 2021 skulle herefter indgås direkte med den enkelte region.

Lokale repræsentanter for Sundhedskartellet/DSR, FOA, 3F og HK Kommunal fik hurtigt forhandlet og indgået beredskabsaftaler samt forskellige former for fleksibilitetsaftaler med 4 af regionerne (Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark).

Kort før jul 2020 indgik Region Sjælland en række aftaler med DSR og FOA, som sikrer personalegrupper med direkte patientpleje en bedre honorering, specielt ved arbejdet med COVID-19-patienter. Der er tale om beredskabs- og fleksibilitetsaftaler (alle aftaler kan findes på Regionens intranet).

HK Sjælland tog også kontakt til Region Sjælland med henblik på at indgå tilsvarende aftaler og sikre dig og dine kolleger de samme vilkår som DSR og FOA.

Vi har nu forhandlet ad flere omgange og på flere niveauer og kan konstatere, at Region Sjælland ikke ønsker at indgå aftaler med HK Kommunal Sjælland om hverken beredskabs- eller fleksibilitetsaftale.

Begrundelsen for, at Region Sjælland ikke ønsker at indgå aftaler for HK Kommunal Sjællands medlemsgrupper, er med regionens egne ord, at der ikke er et behov. Regionen er af den opfattelse, at den fleksibilitet, som de har brug for, kan rummes inden for rammerne af de eksisterende overenskomster og aftaler.

Det skal bemærkes, at Region Sjælland er den eneste region i Danmark, som ikke ønsker at indgå beredskabs- eller fleksibilitetsaftale for medarbejdere omfattet af HK’s overenskomster.

Ud over afdelingens forhandlinger med Koncern HR har jeg flere gange været i dialog både med Regionsdirektør Per Bennetsen, Regionsrådsformand Heino Knudsen samt HR-direktør Marianne Evers om sagen – uden resultat.

Der er altså ikke indgået beredskabs- eller fleksibilitetsaftaler inden for HK Kommunals overenskomstområde. Overenskomster og aftaler er gældende og skal overholdes.

Vi vil derfor bede dig være opmærksom på, at når overenskomster og aftaler er gældende, betyder det blandt andet, at:

  • Du skal kende din vagtplan min. 4 uger forud (jf. lægesekretæroverenskomsten/
    arbejdstidsaftalen).
  • Du skal varetage arbejde inden for dit overenskomstområde.
  • Du kan ikke flyttes fra én vagtplan til én anden (jf. lægesekretæroverenskomsten/
    arbejdstidsaftalen).

FEA-aftale

  • Vær opmærksom på, at aftalen, der blev indgået i foråret 2020, er blevet forlænget frem til og med september 2021.
  • FEA-aftalen er en aftale om Frivilligt Ekstra Arbejde og er baseret på 100% frivillighed.
  • Denne aftale finder du også på Regionens intranet.

Er du i tvivl om dine rettigheder, vilkår og pligter, er det vigtigt, at du taler med din tillidsrepræsentant/ fællestillidsrepræsentant.

Vi henviser i øvrigt til HK Kommunals hjemmeside, hvor du finder god og nyttig viden.
Se blandt andet ’Det betyder Corona for dig og dit arbejde’.