630x420 Administration

De fleste af os vil med stor sandsynlighed mene, at vores fælles velfærd ville være uacceptabelt skrabet, hvis der ikke er personale til at sikre patienterne på de sjællandske sygehuse med korrekte journaler, rådgivning og sikker styring.

Eller hvis der ikke er sagsbehandlere til at give vores ledige og sygemeldte medborgere relevant aktivering eller jobs.

Eller hvis vi ikke har dygtige folk til at miljøtjekke vores vand, jord og luft.

Eller hvis vi ikke har kompetente ansatte til at give vores udsatte borgere hjælp og rådgivning. De fleste af os vil finde det uacceptabelt, hvis der ikke er veluddannede medarbejdere til at holde hånd i hanke med anvendelsen af vores skattekroner. 

De arbejdsfunktioner, jeg har nævnt, går som oftest under betegnelsen ’administration’. Og her forud for valget den 16. november, hvor vi går til stemmeurnerne for at vælge politikere til vores 17 kommuner på Sjælland og Lolland-Falster og til vores sjællandske Region, er den politiske jagt ganske forudsigeligt gået ind på ’administrationen’.

Administrationen er ikke et overflødigt fedtlag

De håbefulde kandidater bruger floskler, som ’Spar på administrationen og frigør penge til velfærd’, og ævler videre om kolde og varme hænder. 

Administrationen beskrives som et unødvendigt fedtlag og en pengesluger, der ikke bidrager med værdi for hverken borgere eller samfund. Det virker, som om nogle politikere tror, at administration er et bundløst hul, hvor milliarder ruller ned til ingen verdens nytte.

Sådanne synspunkter har imidlertid ingen som helst bund i virkeligheden.

Jeg vil gerne advare alle sjællandske vælgere om at købe myten om den overflødige administration. For både den kommunale og den regionale administration består af en masse dybt professionelle medarbejdere. De er en væsentlig del af velfærdens maskinrum, og uden dem ville meget gå i stå.

For den ene hånd skal vide, hvad den anden gør. På plejehjemmet, i jobcentret, på hospitalet og i borgerservice. En af grundene til, at vi har et samfund med så meget tillid, er, at der er orden i sagerne og styr på tingene. Og hvem sørger for det? Ja, det gør administrationen. Den er hele fundamentet for det åbne og tillidsfulde samfund, vi har.

Tænk bare på SKAT, og hvad ineffektiv og manglende administration kan koste af velfærdskroner. Den slags fadæser ser jeg gerne undgået i fremtiden. 
Administrative medarbejdere sikrer ydermere, at de kolleger i de sjællandske kommuner og i Region Sjælland, der har til opgave at give velfærd på andre områder, får mere tid til deres kerneopgave. 

Rette hænder til de rette opgaver

Det er nemlig en rigtig dårlig idé at vælte administrative opgaver over på andre faggrupper. For opgaverne forsvinder jo ikke, fordi man skærer ned. Al erfaring viser, at pædagoger, lærere, læger og mange andre faggrupper har fået så meget administrativt arbejde, at det går ud over deres tid til børn, ældre eller patienter.

Hvis vi skal sikre en velfærd, hvor vi får mest muligt for skattekronerne, skal opgaver som løn, rådgivning, regnskab, digitalisering og journalføring naturligvis varetages af dem, der er uddannede i og har erfaring med effektiv administration. Det betaler sig!

Så kære vælgere på Sjælland, Lolland, Falster og Møn: Overvej nu lige, hvad der er op og ned, når virkelighedsfjerne politikere kræver besparelser på administrationen. Tænk jer godt om, når I den 16. november skal til stemmeurnerne for at skrue fremtidens offentlige sektor sammen. Husk at en professionel administration er en væsentlig del af et velfungerende velfærdssamfund.