630x420 Kontorelev

Vi har en stor udfordring her i det sjællandske område. Den handler om vores unge. Deres uddannelsesmuligheder og fremtidens arbejdskraft. 

Kommunerne tager færre og færre kontorelever. På landsplan har vi set en drastisk nedgang. For knap 10 år siden havde kommunerne i Danmark omkring 1200 kontorelever. I dag er det tal næsten halveret. Her i vores område er hver 10. kontorelev i kommunerne forsvundet siden sidste kommunalvalg. Det er en dybt bekymrende udvikling, der giver tre udfordringer:

  1. Vi mangler elevpladser til de unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse her i området. 
  2.  Kommunerne kommer til at mangle dygtige, administrative medarbejdere, som kan håndtere administrationen effektivt, når de ældre HK’ere går på pension. 
  3. Vi mister den arbejdskraft, som kender kommunerne indefra og derfor er garanten for, at vores kommuner drives effektivt og udvikles til gavn for borgere og virksomheder.

Også antallet af lægesekretærelever på vores hospitaler er faldet drastisk. Faktisk så meget at det mere er reglen end undtagelsen, at der ikke er en uddannet lægesekretær i bunken af ansøgere, når vores sygehuse slår stillingerne op. Det skaber et urimeligt pres på de lægesekretærer, der er på afdelingerne i dag, og det skaber en forringelse af vores velfærd. 

Jeg hilser forslaget fra S og SF om ansættelse af blandt andet flere lægesekretærer velkomment. Det er et skridt på vejen, og HK vil gerne indgå i et partssamarbejde for at få toget til at rulle. For når der ikke er HK’ere nok, ved vi af erfaring, at fx læger og sygeplejersker bliver overbebyrdet med administrativt arbejde, som tager deres tid fra patienter og borgere. 

Et tredje eksempel er tandklinikassistenterne. Her tager kommunerne også kun ganske få elever, så også her er der plads til forbedring. 

Nu er der snart valg til vores kommunalbestyrelser og regionsråd. Min opfordring til de kommende lokalpolitikere skal være, at I sætter fokus på – og tager ansvar for – at løfte den uddannelsespolitiske dagsorden, der er yderst presserende. Der skal være uddannelsesmuligheder for de unge her i vores lokalområde – kun ad den vej kan vi sikre vækst, udvikling og velfærd, og det har kommunerne og regionen et stort medansvar for.